Religijsko učenje

Autor: Muhammed Taqi Falsafi
Izvor: Dijete sa stanovišta naslijeđa i odgoja
Share

Tjelesni prohtjevi i emocionalni porivi veoma su snažne i moćne snage koje postoje u čovjeku. Razum, snaga koja uređuje i uspostavlja ravnotežu poriva kod većine ljudi, a posebno kod mladih, slab je i nejak. Razum nije uvijek u stanju sam raspoznati dobro i zlo u životu niti uvijek i svugdje nadvladati osjećanja i spriječiti njihovo razbuktavanje. Zato je Uzvišeni Bog u cilju osiguranja sreće za čovjeka slao svoje poslanike i učenjima vjere potpomogao čovjekov razum.

Imam Ali, a.s., je rekao: “Razum je unutrašnja vjera, a vjera je vanjski razum.”[1]

Ukoliko mladi još na samom početku učvrste temelje svoje vjere, shvate i prihvate Božije učenje i vjerske propise, oni će biti sposobni vladati svojim osjećanjima i uvijek biti sigurni od prljavštine i grijeha.

Seksualni nagon najsnažnija je tjelesna požuda koja vlada mladima. Mnogi mladi ljudi padaju na ovom ispitu. Velika snaga vjere uspjela je sačuvati mladog Božijeg poslanika Jusufa, a.s., u najtežem uvjetima uzavrelosti seksualnih strasti i održati njegove skute čistima i neukaljanim grijesima.

I poče da ga na grijeh navodi ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata i reče: “Hodi!” – “Sačuvaj Bože!” – uzviknu on, “Gospodar me moj lijepo pazi; a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikad uspjeti.”[2]

Ukoliko razum mladih potraži pomoć od snage vjere i zajedno započnu raditi na osiguranju sreće, neposlušne strasti će se primiriti, a mladi ljudi će biti u stanju svoja osjećanja potčiniti i staviti pod nadzor, na taj način osiguravajući sebi istinsku sreću u životu.

 

[1] Madžme'u-l-bahrejn, Aql.

[2] Jusuf, 23.

  • 25 Oktobra, 2019