Odgoj u skladu s prirodom

Autor: Muhammed Taqi Falsafi
Izvor: Dijete sa stanovišta naslijeđa i odgoja
Share

Sveta vjera islam na putu izgradnje jednog vrijednog, sposobnog, poštenog i čednog naroda svoja odgojna učenja je uredila na temeljima urođene vjere, i od perioda mladosti novi naraštaj odgaja s vjerom u Boga.

Islam u najvećoj mjeri koristi snagu moralne savjesti čovjeka, koja je Božije nadahnuće genetički utkano u naše biće i isprepleteno sa čovjekovom sudbinom i koja odgaja mlade i oplemenjuje ih ljudskim osobinama i moralnim karakterom.

Islam je snažno buđenje vjerskih osjećanja adolescenata učinio područjem djelovanja vjerskog odgoja. U vrijeme kada se prirodnim tokom u njima probudi sklonost za vjeru, islam ih tek tada smatra obaveznim da ispunjavaju vjerske obaveze i izvršavaju vjerske dužnosti, učvršćujući vjeru ljudi u Boga kroz izvršavanje dnevnih molitvi.

Ukratko, islam započinje odgoj mladih generacija njihovom urođenom težnjom za vjeru i moral. Zadovoljavanjem ovih duhovnih žudnji on uravnotežava i ostale prirodne težnje mladih, a sprječava i njihovu radikalizaciju i bunt.

Nebeska vjera islam vjeru u Boga i zadovoljenje žudnje za vjerom smatra garantom sprovođenja svih moralnih i praktičnih načela i tim istim putem ljude udaljava od nemorala i griješnosti.

Mladi koji žele biti odgojeni s moralnim vrlinama i ljudskim osobinama, koji žele postići najsjajniji duhovni karakter, mladi koji žele i u normalnom stanju i u trenucima krize uvijek vladati težnjama svoje duše i koji žele svoj život provesti u čednosti i poštenju, odmah po pristizanju perioda puberteta trebaju poslušati glas svoje iskonske prirode koja ih poziva na vjeru i glas svoje moralne savjesti pa od onog trenutka kada se u njima probudi prirodna težnja za vjerom trebaju usvajanjem ispravnog vjerovanja, plemenitih moralnih vrlina i izvršavanjem praktičnog vjerskog progama, tj. slijeđenjem Božije vjere zadovoljiti urođenu potrebu za njom, učvrstiti svoj duhovni ugovor s Velikim Bogom i u svakoj situaciji Ga se sjećati.

Odgajatelji koji žele odgajati sposobne i čestite mlade ljude i učiniti od njih moralne i kreposne osobe moraju slijediti zakon stvaranja i svoj odgoj uskladiti s urođenim žudnjama mladih.

Buđenje težnje za vjerom i moralom kod mladih i zadovoljenje te njihove žudnje nije ništa drugo do pokoravanje Božijem zakonu stvaranja (sunnetu-l-Allah), dok je zanemarivanje duhovnih težnji mladih i gušenje njihove žudnje za vjerom otvoreno suprotstavljanje prirodi i sistemu zakona na čijim temeljima je stvoren čovjek. Bez sumnje, nepokornost zakonima stvaranja imat će neželjene posljedice, a prekršitelj neće proći nekažnjen.

U razvijenim modernim državama, jedan od najvećih društvenih problema jeste pitanje mladih i mnogi naučnici su svoje misli usmjerili prema njemu.

U skladu s preciznim statističkim podacima, svake godine u zapadnim zemljama broj kriminalnih djela i zločina koje su počinili mladi ljudi veći je nego prethodne godine. Mlade generacije su zbog nedostatka vjere i lošeg odgoja krenule putem pobune i neposluha i pale u kaljužu raznih vrsta nedoličnih i zabranjenih djela.

Kršenje zakona, razuzdanost, svojeglavost, nasilje, krađa, kršenja prava drugih, napuštanje škole, štetne ovisnosti, beščašće i druge slične vrste poroka među mladima neprestano su u porastu. Ovi neželjeni događaji rezultat su odgoja iz kojeg je prognana vjera i nepoštivanja zakona prirode i zakona stvaranja.

Grijeh i nemoral, koji su posljedica nevjerovanja, učinili su život mladih i njihovih staratelja gorkim, a društvo suočili s brojnim neprilikama i teškoćama.

Allah dž.š. u Kur'anu kaže: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti.[1]

[1] Tâ­Hâ, 124.

  • 23 Oktobra, 2019