Zašto je čovjek stvoren slabim?

Autor: Muhammed Muhammedijan
Izvor: Pejmanhaje Ilahi ba ahle iman
Share

Zašto je čovjek stvoren slabim?

Iako čovjek posjeduje veliki broj slabosti, primjećujemo da uzvikuje:

“Ja sam gospodar vaš najveći!” [1] (أَنَا رَ‌بُّكُمُ الْأَعْلَى) i buni se.

Prema tome, da je stvoren jakim, bez sumnje bi u najkraćem roku uništio život na zemlji i ne bi više bilo ni jakih ni slabih ljudi.

 


[1] En-Nazi‘at, 24.

  • 23 Oktobra, 2019