Koja je veza između jedenja čistog i zahvaljivanja Bogu?

Autor: Muhammed Muhammedijan
Izvor: Pejmanhaje Ilahi ba ahle iman
Share

Koja je veza između jedenja čistog i zahvaljivanja Bogu?

Najopipljivija Božija blagodat je hrana, koja se svaki dan konzumira po nekoliko puta, a potreba za njom i užitak koji ljudi osjećaju preko nje su veoma razumljivi za ljude. Upravo zato, ovo je veoma jasan i očit primjer za uvježbavanje duha zahvalnosti, jer se od nas traži da zahvaljujemo Bogu između ostalog i nakon toga što nešto pojedemo.

Ukoliko se kod jasnih i očitih primjera govori o nužnosti zahvaljivanja i ukoliko se to ustali, u ostalim slučajevima će zahvala postati dio kulture i ukorijenit će se među ljudima.

To što je Bog u pogledu ishrane čovjeka stvorio drugačijim od životinja, predstavlja veliku milost koja je učinjena prema njemu.

I na kraju zar poštovanje i uvažavanje koje Bog iskazuje prema Svojim robovima ne predstavlja posebnu naklonost i ne zahtijeva posebnu zahvalu?

  • 31 Oktobra, 2019