Share

Bertrand-Russell

“Islamski moral, sve od Muhammeda pa do danas, a tako će biti i sutra, jeste onaj istinski ključ za čovjeka koji sanja o tome da njegovo postojanje poprimi svrhovit smisao!”

Bertrand Rasel

 

Ime mu je Bertrand Rasel (Bertrand Russel). Rođen je 1872. godine. Započeo je kao oduševljeni proučavalac matematike i matematičkih teorija, da bi kasnije postao istaknuti britanski filozof. Ubraja se među najveće svjetske filozofe, a smatra se jednim od predstavnika novog realizma, te izrazitim kritičara kako materijalizma, tako i idealizma podjednako. Realnost je, prema njemu, fizička činjenica.

Ono što je naročito zaokupljalo njegovu pažnju bilo je logičko raščlanjivanje filozofskih pojmova. Svjetsko naslijeđe obogatio je u većem broju područja spoznaje i znanosti. Ono po čemu se pročuo i proslavio širom svijeta bilo je njegovo izuzetno zauzimanje – na čemu je naročito istrajavao – na očuvanju svjetskoga mira. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1950. godine. Pošlo mu je za rukom da čitav svijet privuče sebi svojom mišlju kojom je prosvjetljavao umove ljudi, zagovarajući mir kao jedno od prava čovjeka posvuda u svijetu. Umro je 1970. godine, nakon života ispunjenog humanističkom mišlju posvećenom svjetskom miru.

Bertrand Rasel je smatrao svojim prijateljem svakog pojedinca koji je imao odgovoran stav i koji se držao humanističkih načela. Vjerovjesnike je smatrao svojim najvećim prijateljima, ali i prijateljima drugih ljudi. Govorio je:

“Vjerovjesnici nisu bili ništa drugo, nego natprirodno sredstvo dostave, koje je Nebo htjelo da ima na Zemlji. Iz tog razloga duboko poštujem Bernarda Šoa, jer je on odbio da bude sredstvo za izobličavanje lika Vjerovjesnika islama. Ali, čini se da se Šo bio posvetio predanom čitanju o njemu kako bi, na njihovo traženje, i napisao ono što su od njega tražili; međutim iznenadio je svijet odbijajući da napiše nešto što bi Vjerovjesnika islama predstavilo u krivom svjetlu. Njegovo mišljenje je bilo da je Muhammed došao svim ljudima svijeta, pa kako je prije njegovog dolaska čovjek drugog čovjeka prezirao, to je on došao svakom čovjeku, cijeloj ljudskoj vrsti, da sve ljude uvede u mir.

Pročitao sam puno toga o islamu i Vjerovjesniku islama – ustanovio sam da je to vjera koja je došla da postane vjerom čitavoga svijeta, svekolike ljudske vrste. Prema tome, mi još uvijek tražimo i ubiremo plodove onih učenja s kojima je došao Muhammed i kojima je ispunjena njegova Objava, i radi njih stičemo najviša priznanja, a Muhammed je svojim učenjima i svojom Knjigom dostojan svih priznanja; međutim, njega to nije zaokupljalo, on je pustio da stvari idu svojim tokom, kako mu niko ne bi mogao kazati da se islam sabljom proširio i zagospodario svijetom. To je ono što mislioci danas čine sa svojom vlastitom mišlju pa šta neki od njih misle za nebesku misao, s kojom je Muhammed došao za čitav svijet?!

Muhammedova vjera je predstavljala – i to jeste još uvijek! – jednostavan oblik izražavanja Božije jednosti. U njoj nema onih zamršenih stvari kojih ima u dva uvjerenja: trojstvu i bogočovještvu.

Vjerovjesnik Muhammed nije za sebe nikada tvrdio da je božanstvo, niti mu umjesto njega, božansku narav pripisuju njegovi sljedbenici. Vjerovjesnik islama je uzimanje alkoholnih pića označio strogo zabranjenim, a vjernike je obavezao da osvoje sve što mognu osvojiti, kako bi se islamu osigurao životni prostor, ali pod uvjetom da muslimani pritom ne ugnjetavaju nemuslimane.

Islamski moral, sve od Muhammeda pa do danas, a tako će biti i sutra, jeste onaj istinski ključ za čovjeka koji sanja o tome da njegovo postojanje poprimi svrhovit smisao!”

  • 31 Oktobra, 2019