Share

 

George Bernard Shaw

“Molim vas da shvatite moje predviđanje: dolazi vrijeme islama kada će se svijet naći u ljubavi i miru. U islam je ušlo, i još uvijek ulazi, veliko mnoštvo pojedinaca iz moga naroda!”

Bernard Šo

Ime mu je Džordž Bernard Šo (George Bernard Shaw). Rođen je 1856. godine. Britanac. Pozorišni pisac. U početku je bio zaljubljenik muzike, da bi se kasnije posvetio pisanju pozorišnih komada i u tome postigao veliku slavu. Pročuo se stekavši popularnost ironijom kojom je njegov jezik zborio, a pero ispisivalo pozorišne komade. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine, umro je 1950. godine, a iza sebe je ostavio značajno duhovno naslijeđe, osim pozorišnih komada koje je napisao i po kojima je stekao slavu, te koji su se proširili diljem svijeta, a od kojih su najpoznatiji: Čovjek i nadčovjek, Pigmalion, Ivana Orleanka  i Car i Kleopatra.

Pošlo mu je za rukom da tragove svoga nastupa ostavi i u svjetskim razmjerama. Bilo je to onda kada su neki zatražili od njega da napiše pozorišni komad o životu vjerovjesnika Muhammeda, a što je on odbio učiniti. To njegovo odbijanje predstavljalo je smrtonosan udarac za one koji su namjeravali islam predstaviti na izokrenut način.

Šo kaže:

“Pažljivo sam proučavao život Poslanika, vraćao sam se nekim stvarima i po više puta i sve što sam u njemu našao bilo je ćudoređe, onakvo kakvo treba da bude! Potom sam Muhammeda stavio na rang-listu, štaviše, na sami vrh rang-liste ljudi koji bi se morali slijediti, a kada sam proučio Muhammedovu vjeru, osjetio sam da je to veličanstvena vjera… Vjerujem da će ta velika vjera zavladati svijetom jednoga dana, u doglednoj budućnosti, ako se ukaže prilika za njeno širenje pa se svijet mogne upoznati s njom bez uskogrudosti. Volio bih kada bi svijet upoznao islam bez uskogrudosti, jer uskogrudost čini slijepim za Istinu umove, srca i oči, a islam – to je ona istina s kojom je došao Muhammed da bi na taj način okupio ljude u ljubavi, miru, dobru i pravednosti.

Pročitao sam ono šta su pisali svećenici srednjega vijeka: ustanovio sam da su islam predstavili u obliku koji nema veze sa stvarnošću. Zaključio sam da su se plašili za svoje položaje.

Kada sam spoznao suštinu islama, shvatio sam da je Muhammed, poslanik, došao sa Objavom kojoj nema premca i da time nije težio da postigne za sebe lično neki položaj ili slavu. Ratovi koji su nastupili sa samom pojavom islama, koji i danas traju i kojih će biti i poslije u osnovi su sa jedinim ciljem da neprijatelji islama osiguraju svoj opstanak. Da se Muhammed pojavio i u današnjem svijetu, on bi snagom svoje uvjerljivosti mogao riješiti sve svjetske teškoće i učiniti da ljubav i mir budu okosnice života. Kada bi oni koji pozivaju islamu bili u stanju u svome djelovanju ispoljiti vjerodostojan islamski način, svijetom bi zavladao mir, na isti način kao kada bi bio prisutan i Muhammed. Uostalom, on je zaista prisutan u svojoj Objavi, koja nije došla protiv ijednog prethodnog vjerovjesnika, već jedino zato da bi upotpunila sve ranije Božije Objave.

Islam i Vjerovjesnik uspjeli su od mene načiniti čovjeka koji s visokim poštovanjem stoji pred Kur'anom i njegovim Poslanikom. Uvijek mi je bila želja da islam bude onaj put kojim će svijet ići, jer svijetu nema drugog izbavitelja, osim Muhammedove objave.

Muhammedovu vjeru uvijek sam visoko uvažavao zbog njene životvornosti. To je jedina vjera za koju mi se čini da je pogodna za različite životne dobi, u smislu da može biti privlačna za svaki naraštaj.

Slutim da će Muhammedova vjera sutra biti prihvatljiva Evropi, a počinje joj biti prihvatljiva već i danas. Pomno sam, s punom posvećenošću, proučio Muhammedov životopis – ustanovio sam da on nije pokazao nikakav prezir ili neslaganje niti sa jednim vjerovjesnikom koji mu je prethodio.

Vjerujem da dolazi vrijeme kada će se evropski odnos prema islamu popraviti i da će to voditi njihovom prihvatanju ove vjere u rješavanju teškoća u Evropi, a potom i u cijelom svijetu.

Molim vas da shvatite moje predviđanje: dolazi vrijeme islama, kada će se svijet naći u ljubavi i miru. U islam je ušlo, i još uvijek ulazi, veliko mnoštvo pojedinaca iz moga naroda, kao i veliko mnoštvo iz drugih naroda, tako da se može kazati da je evropsko preobraćanje na islam već započelo!”

  • 31 Oktobra, 2019