Islamski vječni moral

Share

Edward William Lane

 

“Vjerovjesnik Muhammed je donio moral koji je zaživio i koji će trajati sve do Sudnjega dana. Pakosni mrzitelji islama ne mogu ništa islamu i njegovome Poslaniku!”

Edvard Lejn

 

Ime mu je: Edvard Lejn (Edward Lane). Rođen je 1801. godine. Bio je jedan od onih Engleza koji su zavoljeli Egipat i prije nego su ga vidjeli. Tako ga je 1825. i posjetio  sa svega 24 godine života. Namjera mu je bila da se u jednom prirodnom okruženju upozna sa starim Egipćanima. Međutim, upoznao se sa islamom pa se od studije koju je pripremao o civilizaciji starih Egipćana okrenuo njemu.

Još je više zavolio Egipćane kada se upoznao s njihovim ponašanjem, za koje je ustanovio da predstavlja zapravo islamski moral, te se ubrzo upoznao i sa islamom. Veoma dobro je naučio arapski jezik i odlično se služio njime i pored svoje mladosti. Bio je genijalac, čuven u naukama i matematičkim znanostima, a svoju genijalnost pokazivao je još u djetinjstvu.

U islamu je našao ono što je tražio. Javno je obznanio svoj islam i sebe nazvao Mensurom (Mensur: “onaj kojem je pružena pomoć”). Nosio je arapsku odjeću i farz-namaze redovno obavljao u džamijama.

U Egiptu je ostao tri godine, a potom se vratio u Englesku te je pristupio provođenju ranije donesene odluke da napiše knjigu o Egiptu i Egipćanima te da u knjigu uključi i sukus onih triju godina koje je s njima proživio kao musliman.

Potom se opet zaputio u Egipat i tamo se zadržao još dvije godine. Bilo je to 1833. godine. Objavio je knjigu o Egiptu i Egipćanima, a potom se posvetio prevođenju zbirke Hiljadu i jedna noć. Zatim je 1842. godine i po treći put otišao u Egipat, i tamo ostao još dvije godine. Izvršio je pripreme da sačini opći arapski rječnik po evropskoj metodologiji, što je i učinio, posvetivši dugi niz godina života tom pregnuću.

Lejn se smatra jednom od najistaknutijih figura među orijentalistima. Napisao je i objavio velik broj priloga o Kur'anu, islamskim običajima, Allahovom vjerovjesniku i poslaniku, arapskom moralu i etici…

On kaže:

“Još nisam bio naučio arapski jezik, ali sam i pored toga osjećao veliki užitak slušajući Kur'an dok bi ga neko učio na sasvim običan način. Osjetio sam pak izuzetno ushićenje, radost i sreću kad sam čuo da ga se uči na jednoj posmrtnoj svečanosti. Bez napora sam naučio arapski jezik i tako ga dobro savladao da sam počeo pisati, razgovarati i držati predavanja na njemu, ali nikad nisam mogao učiti Kur'an s onom slatkom lahkoćom i izbrušenošću, kao što sam slušao da ga uče egipatski učači na veseljima i žalostima, kao i u drugim prigodama.

Ali, dobro sam učio Kur'an i potpuno ga razumijevao. Poželio sam da ga razumije i čitav svijet pa sam ga počeo prevoditi. Doslovan prijevod Kur'ana je pak veoma zahtjevan zadatak. Prijevod bi, naime, trebao biti vjerodostojan, trebao bi ga načiniti neko ko razumije Kur'an i ko dobro poznaje jezik na koji ga prevodi da bi ispao ponajprije vjerodostojan kod onog ko voli Kur'an, a onda stigao i do onih drugih, sa istom onom vjerodostojnošću s kojom je i sačinjen.

Da bi se ljudi u Evropi na valjan način upoznali s Kur'anom njima se mora ponuditi izvrstan prijevod, koji će sadržavati sve sadržaje njegovih značenja, da bi oni shvatili da je Kur'an upućen i njima.”

O arapskom ponašanju kaže:

“Muhammedanski korijeni duboko su usađeni u samo srce arapskog morala. On je svojom Objavom uspio izvršiti takav utjecaj da je korjenito promijenio stvari u ponašanju kakav su imali prije islama. Taj je moral postao arapsko-islamskim i naziva se arapskim moralom.

Onaj moral kakav je posjedovao Božiji Poslanik – prije i poslije Objave – postao je sve što je živio i što živi Arabijski poluotok, što žive Arapi i svi muslimani.

Ne znam da postoji uzvišeniji, veličanstveniji i divniji moral od njega!

On, zbilja, nije govorio po hiru svome!

Oni koji nastoje izbrisati muhammedanski moral obične su neznalice na svjetskoj razini.

Prema tome, vjerovjesnik Muhammed – mir i blagoslovi Allahovi neka su na njemu! – donio je moral koji je zaživio i koji će trajati sve do Sudnjega dana. Pakosni mrzitelji ne mogu ništa vjerovjesniku islama, a islam će uvijek biti uzvišen i dostojanstven sa svojim Kur'anom i s vjerovjesnikom Muhammedom – makar to i ne bilo drago mrziteljima.

Islam – to je vjera koja je došla da svijetu obasja put prema boljem životu.”

O tome da eventualno nije prihvatio islam kao svoju vjeru, Edvard Lejn – odnosno Šejh Mensur – kaže sljedeće:

“Onome ko se približi islamu približi se i islam i on ga stane slušati s uvažavanjem i poštivanjem. Islam, pored činjenice da je jedan veliki ibadet, sa svojim Kur'anom nosi sve znanosti – sve su one sadržane u toj Božanskoj knjizi. Ja sam želio upoznati sve sastojke Kur'ana, ali i pored svoga obimnog istraživanja, moram kazati da mi je dato samo malo toga.

Podaj, Bože, da oni koji istražuju i proučavaju s ljubavlju Časnu Allahovu knjigu sve jedan po jedan stižu do kur'anske zagonetke, koju, međutim, može razriješiti samo onaj koga odabere Božansko proviđenje!”

  • 31 Oktobra, 2019