Prizivanje džina

Share

Pitanje: Da li je istina to što kažu da prizivaju džine i kako na to gleda šerijat?

Odgovor: Iako je prizivanje džina moguće ali šerijatski je zabranjeno, a većina onih koji takvo što tvrde ili lažu ili su griješnici. (Ajetullah Mekarim Širazi)

  • 15 Februara, 2019