Zaljubio sam se u islam

Share

Edward Henry Palmer

“Zaljubio sam se u arapski jezik kao jezik, zaljubio sam se u islam kao vjeru posredstvom jezika ljubavi. Žudio sam da arapski bude moj jezik; žudio sam da islam bude moja vjera, s jezikom koji sam volio, pa se islam uvukao u moje biće. Tako sam s arapskim jezikom postao musliman, a sa islamom Arapin!”

 

Edvard Henri Palmer

Ime mu je Edvard Henri Palmer (Edward Henry Palmer). Rođen je 1840. godine u Kembridžu. Već sa dvadeset godina života govorio je francuski i talijanski. Upoznao se s arapskim jezikom i toliko ga zavolio da je bio oduševljen njime. Naučio ga je tako dobro da je na njega prevodio englesku poeziju. Nakon svoje posjete Sinaju 1869. godine, njegovo srce ispunilo se ljubavlju prema Arapima. Naučio je jezik kojim su govorili beduini i njime savršeno ovladao zahvaljujući svojim druženjima s njima u Sinajskoj pustinji. Sebe je prozvao Šejhom Abdullahom, klanjao je i postio. Imenovan je 1871. godine profesorom arapskog jezika na Univerzitetu Kembridž, ali je i dalje ostao na vezi s beduinima i Arapima sa Sinaja.

Potom se, nalogu svoje vlade, godine 1883. ponovo vratio u Egipat, radi saradnje s beduinima na Sinaju, nakon čega je postao prvi među prevodiocima britanskih snaga u ovoj zemlji. Iz svoje silne ljubavi prema arapskom jeziku i svoja privatna pisma je svojim prijateljima pisao na arapskom jeziku, šaljući im i englesku verziju uz njih.

Pao je s konja na kojem je bio krenuo u jedan opasni pustolovni pohod u Sinajskoj pustinji, nakon čega je umro. Bilo je to 1883. godine, kada je bio napunio 43 godine.

Palmer kaže:

“Zavolio sam islam i arapski jezik. Nošen ljubavlju prema islamu i njegovom jeziku nastojim dati svoj doprinos u njegovu predstavljanju mome narodu, i drugim narodima. Poslanik islama je mogao proširiti islam na sve strane dok je sam sjedio u Mekki i Medini. Komunikacije su bile primitivne dok smo mi danas u okolnostima kada se čitav svijet može smatrati tek jednim selom, pa zašto odgovorni ljudi škrtare s vjerom koja je pouzdan život ovoga svijeta?! Susretao sam se s sljedbama koje se bore protiv islama, pa sam postao još uvjereniji da je islam velika vjera koja će jednoga dana zauzeti mjesto koje joj pripada.

Sasvim sigurno, islam je bio, a bit će i dalje, svjetlost koja će obasjavati ljudski rod sve dok bude bilo ljudi koji će ga ispovijedati, koji će čuvati njegovu Knjigu i postupati u skladu s učenjima njegova Poslanika.

Zaljubio sam se u arapski jezik kao jezik, zaljubio sam se u islam kao vjeru posredstvom jezika ljubavi. Žudio sam da arapski bude moj jezik; žudio sam da islam bude moja vjera, s jezikom koji sam volio, pa se islam uvukao u moje biće. Tako sam s arapskim jezikom postao musliman, a sa islamom Arapin.

Doći će dan kada će islam postati vjera čitavog svijeta. To je vjera čija Knjiga nije ostavila ništa, ni malo, ni veliko, a da ga se nije dotaknula. Nisam imao izbora kada sam sebe nazvao Abdullahom (Abdullah – rob Božiji), jer sam bio musliman pa mi je bilo časno nositi takvo ime među tim ljudima – misleći na beduine Sinajske pustinje – od kojih sam naučio jednostavnost u saobraćanju sa samim sobom i sa drugima.

Kada bih od njih naučio nešto novo, ili kada bih kod njih otkrio neki plemenit način postupanja, istoga časa bih se sjetio da se oni povode za Poslanikom islama, koji je i sam stasao u sličnom okruženju, a koji je tamu preobrazio u svjetlo, bezbjednošću zamijenio strah i uspostavio sigurnost i spokoj umjesto strepnje i nesigurnosti.

Muhammed, Božiji poslanik, s.a.v.s., nije bio ništa drugo nego, zaista, poslanik, poput poslanika koji su bili prije njega. Odgojio ga je njegov Gospodar i odabrao za najobuhvatniju i najveću Objavu. A on je, zbilja, i bio dostojan da ponese tu odgovornost sa iskrenošću s kojom je odgojen i ljubavlju s kojom je okupljao ljude, te onom jednostavnošću koja je bila, a koja je to i danas, temeljna potka ove čiste vjere kojom ona privlači sve kategorije ljudi, stare i mlade, siromašne i bogate, kraljeve i careve na svim stranama ovoga svijeta.

Ne znam kako čovjek može ne biti svjestan na svijetu postoji vjera islama ovoga svijeta.

om ona privlači sve kategorijie ljudi, stare i mlade, siromašne i bogatda na svijetu postoji vjera islam, da je knjiga te vjere Kur'an i da je njegov vjerovjesnik, pečat svih poslanika, Muhammed!”

  • 31 Oktobra, 2019