Da li znate koji je najbolji put popravljanja odnosa sa drugima?

Share

Zapovjednik vjernih – mir neka je s njim – kaže:

Onome koji valjano uređuje ono što je između njega i Allaha – Allah će urediti ono što je između njega i ljudi drugih. Onome koji valjano uredi odnose svoga svijeta budućeg Allah će urediti odnose ovoga svijeta njegova. Allah štiti onoga koji je propovjednik sebi.

  • 20 Februara, 2019