Share

Koji je najpoznatiji hadis koji govori o prednosi Ehli bejta?

Brojni su rivajeti koji upućuju na prednosti Ehli bejta, a.s., nad drugima. Između ostalog, iz hadisa Sekalejn može se jasno shvatiti prednost Poslanikovog Ehli bejta nad ostalim, jer ih je Poslanik, s.a.v.a., stavio pored Kur'ana. Časni Kur'an je nazvao većom vrijednom stvari, a Ehli bejt manjom. Nikoga više nije stavio u istu ravan s Kur'anom. Dakle, isto kao što časni Kur'an ima prednost nad muslimanima, i Ehli bejt također ima prednost nad drugima.

Ajet o mubaheli također ukazuje na prednost “pokrivenih ogrtačem” – Ashabi kisa’ – nad ostalim Poslanikovim ashabima, jer je na osnovu ovog ajeta Poslanika, s.a.v.a., Gospodar zadužio da između muslimanske djece, žena i muškaraca dovede sa sobom određene osobe koje će učiniti međusobno proklinjanje s kršćanima Nedžrana. Poslanik, s.a.v.a., je od muškaraca odabrao Imama Alija, a.s., od žena hazreti Fatimu Zehru, s.a., a od djece Imama Hasana, a.s., i Imama Husejna, a.s. Bez sumnje, za međusobno proklinjanje se biraju osobe koje u pogledu imana i blizine Gospodaru uživaju visok položaj.[1]

Ebu Rijah, sluga Umm Seleme, prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: „Da je Allah, uzvišen nek je On, na Zemlji imao Njemu plemenitije robove od Alija, Fatime, Hasana i Husejna, mir s njima, naredio bi mi da njih povedem na međusobno proklinjanje. Međutim, On mi je naredio da to učinim s ovih četvero, zato, oni su najbolja Njegova stvorenja.[2]

Prednost Ehli bejta, a.s., se može ustanoviti i iz drugih ajeta, kao što je ajet o ljubavi – Meveddeh – u suri Eš-Šura, 23, zatim hadis Safine, hadis Babu-l-hitte, hadis Nudžum i drugi slični hadisi.

[1]Nehdžu-l-hakki ve kašfu-s-sidki, str. 179, 215, 216; El-Levam’iu-l-ilahijje, str. 515; Delailu-s-sidk, sv. 2, str. 132–133.

[2]Jenabiu-l-mevedde, str. 287.

  • 4 Februara, 2019