Rasprava Nizamu-l-ulema Tebrizija sa čovjekom iz Medine o kaburu hazreti Fatime, s.a.

Share

Rasprava Nizamu-l-ulema Tebrizija sa čovjekom iz Medine o kaburu hazreti Fatime, s.a.

Nizamu-l-ulema Tebrizi u svojoj knjizi Eš-Šihabu-s-sakib piše:

“Razgovarao sam sa jednom čovjekom od naše braće sunija u časnoj Medini, pa sam ga upitao: ‘Zašto je hazreti Zehra, s.a., ukopana po noći i za nju nisu organizirali veliku dženazu, a ona je kćerka Božijeg Poslanika, s.a.v.a.?’

Čovjek iz Medine reče: ‘Za hazreti Zehru je bila velika dženaza kada je preselila!’

Rekoh: ‘Da te upitam o Nafi'e ko je bio od učača Kur'ana, koliko ljudi je prisustvovalo na njenoj dženazi?’

On reče: ‘Ne znam! Ali više od 500 ljudi!’

Upitah: ‘Nafi'e, zna li se mjesto kabura ili ne?’

Medinjanin reče: ‘Naravno, ona je ukopana u Baki'u i poznat je njen kabur!’

Rekoh: ‘Pa ako je Zehra imala veliku dženazu i prisustvovalo hiljade stanovnika Medine, onda kako to da se ne zna njen kabur i mjesto njenog ukopa?’

On reče: ‘Ne znam. Ti reci zašto se ne zna i šta je razlog!'“

Nizamu-l-ulema nastavlja: „Rekao sam mu: ‘Razlog je bilo to što je ona poručila da se ukopa po noći i da se ne obavijeste ljudi o njenom preseljenju!’

Medinjanin upita: ‘Zašto?’

Rekoh: ‘Zato što su joj ona dvojica počinila nepravdu nakon preseljenja njenog oca i rasrdila je, pa se ona naljutila na njih dvojicu i poručila da ih ne obavijeste o njenom preseljenju, kako ne bi prisustvovala njenoj dženazi i ukopu i nije se moglo samo njima dvojici zabraniti, zato je poručila da se ukopa po noći, da joj se kabur sakrije kao protest zbog ponašanja njih dvojice prema njoj nakon njenog oca!'“[1]

 

[1] Huda-l-mille ila enne Fedek nihle, str. 178.

  • 9 Januara, 2021