Rasprava Omera ibn Abdulaziza sa velikanima Šama o Fedeku

Share

Rasprava Omera ibn Abdulaziza sa velikanima Šama o Fedeku

Preneseno je da kada je Omer ibn Abdulaziz vratio Fedek djeci hazreti Fatime, s.a., kod njega su se okupili kurejšije i velikani Šama, od loših učenjaka, i govorili mu: “Grdio si čin dvojice – Ebu Bekra i Omera – uvrijedio si ih i pripisao im nepravdu i uzurpiranje!”

On je rekao: “Kod mene i kod vas je utvrđeno da je Fatima, Poslanikova kćerka, tvrdila vlasništvo nad Fedekom i Fedek je bio u njenoj ruci i ne može da ona laže na Poslanika, s.a.v.a., pored svjedočenja Alija, Umm Ejmena i Umm Seleme. Kod mene je Fatima u pravu u onom što traži, i ako ne dovede svjedoke, a ona je prvakinja žena Dženneta. Zato danas Fedek vraćam njenim nasljednicima i time tražim bliskost kod Poslanika, s.a.v.a. I nadam se da se Fatima, Hasan i Husejn zagovaraju za mene na Sudnjem danu. Da sam ja bio na mjestu Ebu Bekra i Fatima izjavila vlasništvo nad Fedekom, potvrdio bih je u njenoj tvrdnji. Tada je Omer ibn Abdulaziz predao Fedek Imamu Bakiru, a.s.[1]

Mu’tezelijski učenjak Ibn Ebu-l-Hadid je zabilježio predaju koja odgovara da se navede ovdje u vezi vraćanja Fedeka od strane Omera ibn Abdulaziza: “Ebu-l-Mikdam – Hišam ibn Zijad štićenik Osmanove porodice – je rekao: “Beni Umejje su se naljutili na Omera ibn Abdulaziza zbog toga i korili su ga i rekli mu: ‘Tretirao si čin dvojice šejhova nepametnim!’

I došao je kod njega Amr ibn Kajs sa skupinom kufljana, pa kad su ga korili za ono što je uradio, on je rekao: “Vi ne znate, ja znam, vi ste zaboravili, a ja se sjećam. Doista, pripovjedao mi je Ebu Bekr Muhammed ibn Amr ibn Hazm od svog oca, a on je prenio od svog oca da je Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Fatima je dio mog tijela, rasrdi me ono što nju rasrdi i čini me zadovoljnim ono što nju čini zadovoljnom.’ Fedek je bio napuštena zemlja u vladavini Ebu Bekra i Omera, potom je prešao u vlasništvo Mervana, pa ga je on poklonio Abdulazizu, mom ocu, pa smo ga ja i moja braća naslijedili, i ja sam tražio od njih da mi prodaju svoj udio, neki su mi prodali a neki su mi poklonili i tako sam postao vlasnik cijelog Fedeka i odlučio da ga vratim Fatiminoj djeci.”

Oni su rekli: “Ako ne odustaješ od svoje odluke, onda zadrži vlasništvo, a njima daj plod, pa tako je i uradio.”[2]

 

[1] Biharu-l-envar, sv. 29, str. 209; Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 272; Kešfu-l-gumme, sv. 1, str. 495; Tarihu-l-hulefa, str. 231; Es-Sekife i Fedek, El-Dževheri, str. 145.

[2] Šerhu Nehdži-l-balaga, sv. 16, str. 278; Eš-Šafi fi-l-imame, sv. 4, str. 104; Biharu-l-envar, sv. 29, str. 212.

  • 26 Januara, 2020