Share

Fedek kroz historiju

Fedek: selo u Hidžazu, udaljeno od Medine na dva, a rečeno je i tri dana putovanja. Allah, nek je uzvišen i slavljen, ga je dao Svom Poslaniku, s.a.v.a., u sedmoj godini po hidžri putem mirovnog sporazuma sa jevrejskim stanovništvom, dakle nije uzet kao ratni plijen u borbi i zato je bio u ličnom posjedu Poslanika, s.a.v.a.. U njemu je postojao izvor vode i mnogo palminjaka.[1]

Nakon što je prešao u posjed Božijeg Poslanika, s.a.v.a., Svevišnji Allah mu je objavio: Zato bližnjemu daj ono što mu treba pripasti.[2] Tada je Poslanik, s.a.v.a., po Božijoj naredbi odredio da Fedek bude izvor prihoda za Fatimu, s.a.

Događaji vezani za Fedek:

  1. Fedek je bio u posjedu Fatime Ez-Zehre, s.a., od sedme godine po hidžri do kraja života njenog oca, Poslanika, s.a.v.a. Ona je njime upravljala preko svoga povjerenika, dijelila je plodove i prinose siromašnim muslimanima.
  2. Kad je Ebu Bekr preuzeo hilafet, oduzeo je Fedek hazreti Fatimi, s.a., pod izgovorom da spada u imovinu muslimana.
  3. Muavija ga je za vrijeme svoje vladavine poklonio Mervanu ibn Hakemu kako bi rasrdio Poslanikovu porodicu. To znači da to nije bio običan komad zemlje, već je vrijedio dosta više.
  4. Mervan ga je poklonio svom sinu Abdulazizu, pa ga je naslijedio njegov sin Omer a kada je on došao na vlast vratio je Fedek djeci hazreti Fatime, s.a., i Alija, a.s.
  5. Kada je Jezid ibn Abdulmelik došao na vlast Fedek je ponovo oduzet od hazreti Fatimine djece, pa je ostao u posjedu Emevija sve dok hilafet nije preuzeo abbasijski halifa Ebu-l-Abbas Es-Seffah.
  6. Ebu-l-Abbas Es-Seffah ga je vratio hazreti Fatiminoj i Alijevoj djeci sve dok na vlast nije došao abbasijski halifa Mensur.
  7. Kada su se potomci Imama Hasana, a.s., pobunili protiv Mensura, on je preuzeo Fedek od njih i prešao u posjed Abbasija.
  8. Kada je abbasijski halifa Ma’mun preuzeo vlast, vratio je Fedek potomcima hazreti Fatime i Imama Alija, nakon što ga je preko svojih kadija dokumentirao i pismeno ga prepisao njima.

Tada je poznati pjesnik Di’bel ustao i izrecitovao:

Lice vremena osmjeh je ozario

kada Me’mun Hašimovoj djeci Fedek je vratio.[3]

Fedek danas:

[1] Mu'džemu-l-buldan, sv. 4, str. 238.

[2] Er-Rum, 38.

[3] Mu'džemu-l-buldan, sv. 4, str. 238; El-Keššaf, sv. 2, str. 661; Tefsiru Fethi-l-kadir, Eš-Ševkani, sv. 3, str. 224.

  • 23 Januara, 2020