Share

Stav Imama Kazima, a.s., o Fedeku

Poznati mufessir Zamahšeri u knjizi Rebi’u-l-ebrar je napisao: “Abbasijski halifa Harun je govorio Imamu Musau ibn Džaferu El-Kazimu: ‘O Ebu-l-Hasane, prihvati Fedek da ti ga vratim, pa je on odbio, sve dok Harun nije mnogo insistirao. Tada je Imam Kazim je rekao: ‘Neću ga preuzeti osim u njegovim granicama!’

Harun: ‘Koje su njegove granice?’

Imam, a.s.: ‘Zapovjedniče vjernika, ako ih odredim nećeš mi vratiti Fedek.’

Harun: ‘Tako ti prava tvog djeda (Poslanika) da odrediš njegove granice!’

Imam Kazim, a.s.: ‘Prva granica je Aden!’

Harunovo lice se promijenilo. Rekao je: ‘Dalje!’

‘Druga granica je Semerkand!’

Harunovo lice poblijedilo: ‘Dalje!’

‘Treća granica je Afrika.’

Harunovo lice je pocrnilo: ‘Dalje!’

‘I njegova četvrta granica je obala mora pored Hazara i Armenije.’

Harun: ‘Pa ništa nije ostalo nama!’

Imam Kazim, a.s., je rekao: ‘Već sam ti rekao da ako odredim granice Fedeka nećeš mi ga vratiti!’

Tada je Harun odlučio da ubije Imama Kazima, a.s.

  • 26 Januara, 2020