Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Alijem ibn Farikijem o Fedeku

Share

Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Alijem ibn Farikijem o Fedeku

Mu’tezilijski učenjak Ibn Ebu-l-Hadid o Fedeku kaže: “Upitao sam Alija ibn Farikija, predavača El-Medresetu-l-garbije u Bagdadu: ‘Je li Fatima bila u pravu?’

Odgovorio je: ‘Da.’

Rekoh: ‘Zašto joj onda Ebu Bekr nije dao Fedek, a ona je kod njega bila u pravu?’

Osmijehnuo se, zatim je rekao nešto suptilno i lijepo, iako je bio ozbiljan i izbjegavao šaljive riječi: ‘Da joj je dao Fedek čim je izjavila da je njezin, sutra bi ona ponovo došla i iznijela tvrdnju o pravu njenog muža na hilafet i uklonila bi ga (Ebu Bekra) sa njegovog mjesta a on se ne bi mogao pravdati i složiti s bilo čim, jer tako bi zabilježio protiv sebe da je ona u pravu u svemu što govori, bez potrebe za dokazom ili svjedokom.’

Ovo je tačno, iako ga je on formulisao u obliku šale i anegdote.[1]

Rekao mi je jedan od potomaka Imama Alija iz Hille, zvao se Ali ibn Muhenna, bio je pronicljiv i sa mnogim vrlinama: ‘Šta misliš zašto su Ebu Bekr i Omer oduzeli Fedek od Fatime?’

Rekoh: ‘Zašto?’

Rekao je: ‘Oni nakon što su uzurpirali hilafet, nisu htjeli da prema Aliju pokažu blagost, mehkoću i klonulost, da u njima vidi slabost, pa su dodali ranu na ranu.’

Pitao sam jednog šiitskog teologa koji se zvao Ali ibn Teki iz mjesta En-Nil: ‘Zar Fedek nije bio neznatni palminjak i beznačajno imanje?’

Odgovorio je: ‘Nije tako, već Fedek je bio vrlo značajan i imao je palmi koliko ih sada ima u Kufi. Ebu Bekr i Omer su ga oduzeli od Fatime i Alija kako Ali ne bi postao moćan od njegovih plodova i prihoda za spor o hilafetu i zato su ukinuli pravo Fatime, Alija, Beni Hašima i Beni Muttaliba od petine, jer siromašan čovjek koji nema novca, njegova ambicija će oslabiti i bit će obuzet radom i zarađivanjem umjesto traženja poglavarstva i vlasti.’”[2]

 

[1] Šerhu Nehdži-l-balaga, sv. 16, str. 284.

[2] Šerhu Nehdži-l-balaga, sv. 16, str. 236.

  • 26 Januara, 2020