Srdžba

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Srdžba

Srdžba je ključ svih zala

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Srdžba je žeravica od šejtana.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Srdžba je vrsta ludila jer se počinitelj njezin kaje, a ako se ne pokaje, onda mu je ludilo potvrđeno.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Srdžba je ključ svakog zla.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Srdžba je uništitelj srca mudrog čovjeka.”[4]

Poticanje na ovladavanje srdžbom

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Da li da vas obavijestim o najsnažnijem među vama? To je onaj koji vlada samim sobom kada je rasrđen.”[5]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Ne postoji snaga kao što je odupiranje srdžbi.”[6]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko ne ovlada svojom srdžbom, taj ne upravlja ni svojim razumom.”[7]

Poticanje na savladavanje srdžbe

Koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju.[8]

I kada ih ko rasrdi, oni opraštaju.[9]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Džehennem ima kapiju na koju ulaze samo oni koji su svoju srdžbu gasili grijehom prema Allahu.”[10]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko savlada svoju srdžbu, Allah, dž.š., će ga sačuvati od kazne.”[11]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Ko savlada svoju srdžbu u stanju kada je mogao da ju is polji, Allah, dž.š., će mu na Sudnjem danu ispuniti srce sigurnošću i vjerovanjem.”[12]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Divan li je gutljaj srdžba za onoga koji se strpi u njoj!”[13]

Liječenje srdžbe

1. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, nemoj se srditi, a ukoliko se rasrdiš, sjedi i razmisli o moći Božijoj nad robovima Njegovim i o tome kako im On oprašta. I kada ti bude rečeno: ‘Boj se Boga!’, odbaci svoju srdžbu i vrati svoju dobrodušnost!”[14]

2. Imam Ali, mir s njim: “Liječite srdžbu šutnjom, a strast razumom!”[15]

Pohvalnost srdžbe Allaha radi

1. Musa, a.s.: “Bože, ko su oni koji su Tvoji, kojima ćeš podariti hladovinu Svoga arša na Dan kada hladovine, osim Tvoje, neće biti?” Allah mu je objavio: “…I oni koji se rasrde poput ranjenog leoparda onda kada se Moje zabrane smatraju dopuštenim!”[16]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nije se Poslanik, s.a.v.a., ljutio zbog stvari dunjalučkih, ali kada bi se razljutio radi istine, niko ga ne bi mogao prepoznati niti bi mu se ko mogao ispriječiti sve dok ne povrati istinu.”[17]

3. Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji prezire prijestupnike i ljuti se Allaha radi, Allah se ljuti za njega i On će ga zadovoljiti na Danu sudnjem.”[18]


[1] Biharul-envar, 73/265/15.

[2] Nehdžul-belaga, mudrost 255.

[3] El-Kafi, 2/303/3.

[4] Isto, 2/305/13.

[5] Nesrud-durer, 1/183.

[6] Tuhaful-‘ukul, 286.

[7] El-Kafi, 2/305/13.

[8] Ali ‘Imran, 134.

[9] Eš-Šura, 37.

[10] Tenbihul-havatir, 1/121.

[11] Biharul-envar, 73/263/7.

[12] El-Kafi, 2/110/7.

[13] Isto, 2/109/2.

[14] Tuhaful-‘ukul, 14.

[15] Gurerul-hikem, 5155.

[16] Vesailuš-ši‘a, 11/416/3.

[17] El-Mehadždžetul-bejda, 5/303.

[18] Nehdžul-belaga, mudrost 31.

  • 7 Decembra, 2022