Berzeh – svijet poslije smrti

Autor: Muhammed Teki Misbah Jazdi
Izvor: Amuzeše akaid
Share

Berzeh

Iz kur’anskih ajeta saznajemo da će čovjek nakon smrti, a prije nastupanja Sudnjeg dana, određeno vrijeme provesti u kaburu i Međusvijetu (Berzahu), i osjećat će veselje i užitak ili tugu i patnju. U velikom broju predaja navodi se da će vjernici koji su bili grješnici u tom razdoblju pod uticajem kazni, u skladu sa grijesima, biti pročišćavani kako bi na Sudnjem danu bili lahkog tereta. Kako ajeti koji govore o ovoj temi zahtijevaju i objašnjenja, nećemo je ni započinjati. Zadovoljit ćemo se navođenjem samo jednog ajeta: Pred njima će biti Berzah sve do dana kada će oživljeni biti.[1]

Želja da se vrati na Ovaj svijet

Časni Kur’an također prenosi riječi nevjernika i zalutalih koji će kada budu umirali ili kada im se spusti kazna poželjeti: “Kamo sreće da možemo da se vratimo na Dunjaluk pa da budemo vjernici i dobročinitelji.” Isto tako, tražit će od Boga da ih vrati na Zemlju kako bi nadoknadili prošlost. Međutim, ovakve želje i molbe nisu prihvaćene.[2] U nekim ajetima dodaje se da ukoliko bi i bili vraćeni, nastavili bi svojim starim putem.[3] I na sudnjem danu će biti sličnih zahtjeva, koji, sasvim je jasno, neće biti uslišani:

Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti…[4]

Da bi rekao kada ugleda patnju: “Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!”[5]

…Kad pred vatrom budu zadržani, reći će: “Da nam je da vraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!”[6]

…Grješnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom svojim, reći: “Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, zaista, čvrsto vjerujemo!”[7]

Iz ovih ajeta veoma je lahko shvatiti da Budući svijet nije mjesto gdje se mogu birati put i obavljati djela u skladu s obavezama, čak i sigurna uvjerenost koja se stiče na samrti ili na Ahiretu ne utiče na čovjekovo usavršavanje i samim tim ne biva povodom nikakvih nagrada. Zbog toga, nevjernici i grješnici izražavaju želju da se vrate na Dunjaluk kako bi svojom voljom odabrali vjerovanje i dobročinstvo.

Izvor – Amuzeše akaid, Muhammed Teki Misbah Jazdi

 

[1] El-Mu’minun, 100.

[2] Treba znati da Kur’an niječe povratak onih ljudi koji su cijeli svoj život proveli u nevjerstvu i neposluhu i koji u trenutku smrti izražavaju želju za povratkom kako bi nadoknadili grijehe, kao što niječe povratak sa Sudnjeg dana na Dunjaluk. Međutim, ovo ne znači poricanje svake vrste povratka na Ovaj svijet, jer kako je već ranije rečeno, bilo je ljudi koji su se nakon smrti ponovo vratili na Ovaj svijet, a nakon pojavljivanja hazreti Mehdija, također će doći do ponovnog dolaska određenih pojedinaca.

[3] El-En‘am, 27.

[4] El-Mu’minun, 99–100.

[5] Ez-Zumer, 58; Eš-Šu‘ara’, 102.

[6] El-En‘am, 27; El-A‘raf, 53.

[7] Es-Sedžde, 12; Fatir, 37.

  • 22 Februara, 2019