Džunupluk

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Džunupluk

O vjernici, kad hoćete namaz da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunupi, onda se okupajte.[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Musliman ne spava dok je u stanju džunupluka. On spava isključivo čist, a ako ne nađe vode, neka uzme tejemmum zemljom.”[2]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Kada čovjek u stanju džunupluka hoće da jede ili pije, on opere ruke i lice te ispere usta i tek onda jede ili pije.”[3]


[1] El-Maide, 4 (Pogledati: En-Nisa, 43).

[2] Vesailu-š-ši‘a, 1/501/3.

[3] Vesailu-š-ši‘a, 1/495/ 1.

  • 15 Novembra, 2022