Historijska uloga Imama Sedžada u Šamu

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Jedna od veoma vrijednih i važnih potvrda o historiji Ašure jeste govor Imama Sedžada, mir s njim, koji je održan 61. godine po Hidžri u Damasku, u centru islamske vlasti. Moguće je da je održan u gradskoj džamiji u Damasku. Imam Sedžad pritom je na najbolji način iskoristio priliku koja mu se ukazala.

Zbilja se može reći da je najbolja prilika koja se na putu zarobljeništva ukazala Imamu Sedžadu, mir s njim, bila onoga dana kada se halifin zvanični hatib ispeo na minber i govorio sve najgore o Imamu Aliju, mir s njim, i njegovim sinovima, a hvalio Muaviju i njegove sinove. Svakako, ovaj prizor priredio je sam Jezid. On je naredio da se donese minber i da se na njega popne hatib koji će obavijestiti šamski narod o zlodjelima Imama Husejna i njegova oca Alija, mir s njima. I ovaj prizor kao i brojni drugi prizori u historiji priređen je zbog protivljenja istini i njenim sljedbenicima. Oni koji su ga pripremili nisu znali da istina može svaki događaj iskoristiti u svoju korist i da isti onaj plan koji se kovao da bi se uništila istina može je učiniti stabilnijom i postojanijom. Posebno u ovim gradovima bila je veća potreba za govorom Imama Sedžada, mir s njim, jer od dana kada je Damask pao u ruke muslimana do dana kada su zarobljenici Ehli-bejta ušli u njega, što je otprilike 46 godina, stalno je bio pod utjecajem Beni Umejja. Islamska vlast u tom gradu bila je u emevijskim rukama, koji su oduvijek, i za vrijeme paganskog doba i za vrijeme islama, bili neprijatelji Ehli-bejta.

 

  • 10 Oktobra, 2019