Iskrice o hazreti Zejnebi Kubri, s.a.

Autor: Ahmed Zamani
Izvor: Kevser, septembar 1998, broj 18, članak Ajineje Zehra, s.a.
Share

Iskrice o hazreti Zejnebi Kubri, s.a.

Rođenje

Pete ili šeste godine po hidžri, u Medini munevveri 5. džumade-l-ula rođen je plodonosni izdanak hrabrosti i stpljenja, čednosti i čistote.

Nadjevanje imena

Kada je došla na ovaj svijet Hašimijska Akīla bilo je to u kući Objave u društvu pet svetih ispod pokrivača. Majka čista Fatima, s.a., okrenula se svome mužu Ali Ibn Ebu Talibu, a.s., i rekla mu da izabere ime za svoju kćerku. On reče: “U tako važnoj stvari neću preticati Poslanika. Strpimo se da se on vrati s puta.” Kada se Poslanik vratio, njih dvoje ga zamoliše da nadjene ime svojoj unuci. On je malo zastao, u tom siđe Džebrail, prenese mu selame od Boga i reče: “Nadjeni joj ime Zejneb, jer Bog je odabrao to ime i za nju ga odredio.” Zatim mu je govorio o onome što će ona doživjeti… (Zejnebu-l-Kubra, Allame Džafer Nakdi, str. 16) Zejneb binti Emiru-l-mu'minin nazvana je Zejneba Kubra kako bi se razlikovala od ostalih Zejneba, i nazvali su je i Sadika Sugra kako bi je odvojili od Sadike Kubre, tojest njene majke.

Nadimci hazreti Zejnebe, s.a.

Veličina i duhovna snaga na različitim terenima koji su krasili kćerku Imama Alija, a.s., bili su povod da ona postane jaki oslonac koji će nositi veliki dio tereta imameta i predvodništva njenog oca i dva brata. Muhadisi i historičari bilježe različite nadimke od kojih je svaki pokazatelj njene sposobnosti da u svakom trenutku zauzme najbolji stav. Naprimjer doživjela je Poslanikovu smrt, šehadet svoje majke Fatime Zehre, s.a., kao djevojčica, šehadet svoga oca u mihrabu kufske džamije, šehadet Imam Hasana, a.s., i od svega najveću krvavu kerbelsku tragediju u kojoj je za manje od pola dana svjedočila smrt svoga brata Imama Husejna, a.s., i 17 bliskih članova iz svete porodice, poput svoje, bratove ili sestrine djece. Neki od njenih nadimaka su spomenuti u predajama a neki su nastali kao rezultat njenih uzvišenih moralnih vrlina.

Hazreti Zejneb, s.a., kod sunija

Sunijska ulema i pisci cijene hazreti Zejneb i uveliko je poštuju. Od njenog života ispunjenog značajnim i gorkim događajima prolazi preko 1350 godina a na osnovu istraživanja  o njoj je napisano više od 170 knjiga i na stotine tekstova. Temelj tome su dvije stvari:

Prva – h. Zejneb je odgojana u kući poslanstva i okrilju koje odražava Fatiminu čednost, Muhammedovu autentičnost, Alijevu hrabrost, jer ona je kći Emiru-l-mu'minina, unuka Resulullaha. Poslanik je cijenio i pridavao joj značaj, slušao njene riječi, gledao njene kretnje, to je analizirao… U predaji se kaže da je pri Poslanikovom preseljenju h. Zejneb imala oko pet godina, tih dana mu je došla i rekla: “Cijenjeni djede sinoć sam usnila oluju koja je sve obuzela tako da je postalo mračno, vjetar me ponio. Nekako sam stigla do jednog ogromnog drveta i tu se zaklonila. Ubrzo drvo je iščupano i palo je na zemlju. Ja se uhvatih za jednu jaku granu kad i ona se odlomi. Zatim se uhvatih za drugu kad vjetar i nju polomi, tad sam se prenula iz sna.” Poslanik je čuvši ove riječi zaplakao. Zatim je rekao: “To što si usnila je nešto što ću ti objasniti. Veliko drvo za koje si se zaklonila to je tvoj djed, a jaka grana to ti je majka Fatima, druga jaka grana je tvoj otac Ali ibn Ebu Talib, dvije grane nakon toga su Hasan i Husejn. Kada mi odemo, kada nas izgubite svijet će postati mračan i obuhvaćen tugom.”

Tumačenje i analiza sna petogodišnje djevojčice i plač zbog onog što je čuo od svoje unuke nije ništa drugo do li pokazatelj koliko je cijenio i uvažavao.

Druga – njena ličnost od rođenja do preseljenja bila je drugi faktor koji njen plemeniti život odvaja od života ostalih žena, a u svim životnim izazovima briljirala je njena pobožnost i atributi milosti, zbog toga i jeste zadivila sve i svakog svojim strpljenjem i postojanošću, čistotom i čednošću, pouzdanjem i vjerovanjem, zuhdom i pobožnošću. Spomenut ćemo samo nekoliko primjera kako na nju gledaju sunijski autoriteti.

Dželaudin Sujuti – u traktatu Zejnebijje piše: “Zejneb je rođena za života svoga djeda, Božijeg poslanika, odrasla je u njegovom okrilju. Bila je veoma pametna, dalekovida i srčana… Hasan ibn Ali je rođen 8 godina prije Poslanikovog preseljenja, Husejn ibn Ali 7 godina a Zejneb Kubra pet. Dakle ona je sa Poslanikom provela pet godina.

Šejh Izuddin poznat kao Ibn Esir Džezri – Zejneb kći Ali ibn Ebi Taliba, mati joj je Fatima Poslanikov kćer. Rođena je za vrijeme Poslanika i jedno vrijeme je bila njegov savremenik. Zejneb je bila intelekutalka obdarena visokom inteligencijom. Otac je udaje za Abdullah ibn Džafera, Bog joj je podario djecu: Alija, A'vn Ekbera, Abbasa, Muhammeda i Umm Kulsum. Na Kerbeli je bila u pratnji svoga brata Husejn ibn Alija. Nakon njegovog šehadeta s karavanom odlazi u Siriju, tamo je pred Jezidom održala izražajan i sadržajan govor, koji je zabilježen u knjigama povjesti. Izricanje tog govora svjedoči o njenoj promišljenosti, razumnosti, intelektualnosti i velikoj srčanosti. (Zejnebu-l-Kubra, Allame Džafer Nakdi, str. 19)

Muhammed Ferid Vedždi – “Zejneb, kći Ali ibn Ebi Talibam bila je od čestitih i dostojanstvenih žena koja je bila veoma dalekovida i inteligentna. Bila je prisutna na Kerbeli sa svojim bratom Husejn ibn Alijem. Jezidovom naredbom ona je sa drugim zarobljenicima odvedena u Damask i druge gradove a u Damasku je Zejneb Kubra pred Jezidom održala je brilijantan govor.” (Usdu-l-gabe fi ma'rifeti-s-sahabe, Ibn Esir, 7/6961)

Muhamed Galib Šafe'i Misri – jedan od utjecajnih egipatskih pisaca u časopisu El-Islam, prva godina broj 27 na ovaj način izražava svoju ljubav prema Zejnebi:

“Jedna od najvećih žena Ehli bejta porijeklom a od najboljih čistih žena svojim velikim duhom i takvalukom, cijelim svojim bićem odslikavala je poslanstvo i vilajet. Hazreti sejjida Zejneb je kći Ali bin Ebi Taliba koji je odgojio u savršenoj formi i napojio je znanjem sa Ehli bejtskog zdenca. Do mjere da je u govorništvu postala veliki znak Božiji a u milosti i plemenitosti te dalekovidosti i mudrim postupcima bila je poznata među Hašimijama, šta više među arapima. Objedinila je ljepotu i izvrsnost, metod i postupak, moral i vrline. Bila je poznata po takvaluku i pobožnosti, noći je provodila u ibadetu dane u postu.” (Dairetu-l-me'arif el-karni-l-i'šrin, 4/790)

  • 20 Decembra, 2020