Scroll to top
Podijeli

Imate pitanje?

Nekolike napomene u vezi sa načinom postavljanja Vaših pitanja:

  • Neophodno je da se navede email i ime osobe koja postavlja pitanje
  • Pitanje treba biti u vezi sa tematikom ovog web sajta
  • Ukoliko pitanja i odgovori budu imala opću korist bit će objavljna upravo u ovoj rubrici.
  • Sve što se bude smatralo privatnim podacima osobe koja postavlja pitanje, u potpunosti će se smatrati povjerljivim i ni u kom slučaju neće biti dostupno nekome drugom.