Radost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Radost

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Osmjeh uklanja zlobu.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Susreći svoga brata sa osmijehom.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nikad nećete moći svim ljudima pomoći imetkom i zato se sa njima susrećite prijatnog i vedrog lica.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Nasmiješeno lice je mreža ljubavi.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Osmijeh je ćud slobodnog.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Uže ljubavi je osmijeh.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Zaista, vedrina vjernika je na njegovom licu, snaga u vjeri, a tuga u srcu.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Tvoja vedrina govori o plemenitosti tvoje duše.”[8]

9. Imam Ali, mir s njim: “Kada se sretnete sa svojom braćom, rukujte se sa njima vedra i vesela lica da bi vam prije nego se rastanete bili oprošteni grijesi.”[9]

10. Imam Ali, mir s njim: “Najbolje sredstvo kojim ljudi stiču prisnost srca svojih prijatelja i otklanjaju mržnju svojih neprijatelja jeste nasmiješenost prilikom susreta, raspitivanje za njih u odsustvu i veselost u njihovom prisustvu.”[10]


[1] El-Kafi, 2/103/6.

[2] Isto, 2/103/3.

[3] Isto, 2/103/1.

[4] El-Bihar, 69/409/120.

[5] Gureru-l-hikem, 656.

[6] Gureru-l-hikem, 5546.

[7] Gureru-l-hikem, 3454.

[8] Gureru-l-hikem, 4453.

[9] El-Bihar, 76/20/3.

[10] El-Bihar, 78/57/124.

  • 14 Novembra, 2022