Dova

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dova

Reci: “Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve, a pošto ste vi poricali, neminovno vas čeka patnja.[1]

Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dova je srž ibadeta i niko ko uči dovu neće stradati.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dova je oružje vjernika, stub vjere i svjetlo Nebesa i Zemlje.”[4]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najnemoćniji od ljudi je onaj koji nije u stanju činiti dovu.”[5]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najvrjedniji ibadet je dova. Kada Allah dozvoli robu da čini dovu, On mu otvara kapiju milosti. Zaista, niko ko čini dovu neće stradati.”[6]

5. Imam Ali, savjetujući svoga sina Hasana, mir s njima: “Znaj da je Onaj u Čijoj su ruci ključevi riznica carstva Ovoga i Onoga svijeta tebi dozvolio da činiš dovu i obavezao se da će udovoljiti tvojoj molbi. Zapovijedio ti je da tražiš od Njega da bi ti udijelio. On je Milostivi, Plemeniti. Između tebe i Njega nije postavio onoga koji bi te zaklonio od Njega, i ne primorava te na posredništvo između tebe i Njega. Podario ti je ključeve Njegovih riznica tako što ti je dozvolio da tražiš svoju potrebu od Njega. Uvijek kada budeš želio, otvori kapije Njegovih riznica dovom.”[7]

6. Imam Ali, mir s njim: “Dova je ključ milosti i svjetiljka u tami.”[8]

7. Imam Ali, mir s njim: “Najdraže djelo Allahu, dž.š., na Zemlji je dova.”[9]

8. Imam Ali, mir s njim: “Dova je štit vjernika.”[10]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Prigrlite dovu jer je u njoj lijek za svaku bolest.”[11]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Čini dovu i ne reci da je kasno za nju! Zaista, kod Allaha, dž.š., postoji položaj koji se može doseći samo dovom!”[12]

11. Imam Sadik, mir s njim: “Dova je djelotvornija i prodornija od oštrog šiljka koplja.”[13]

12. Imam Rida, mir s njim: “Čvrsto se držite oružja Poslanika!” Neko je upitao: “Šta je oružje Poslanika?” Imam reče: “Dova.”[14]

Dova dokida neopozivo određenje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne mijenja sudbinu ništa, osim dove.”[15]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Dova odbija spuštenu i nespuštenu nevolju.”[16]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Čvrsto se držite dove, jer dova upućena Allahu i traženje od Njega odbija nesreću u vezi s kojom je presuda i sudbina Allahova upotpunjena i nije ništa ostalo, osim da se provede. Kada Allah, dž.š., bude zazvan i zamoljen, On kaznu potpuno odvrati.”[17]

Dova odbija različite vrste nesreća

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zatvorite vrata nesreće dovom!”[18]

2. Imam Ali, mir s njim: “Spriječite valove nesreća dovom! Potreba za dovom unesrećena čovjeka, kome je duša došla do grla, nije veća od onoga koji je u blagostanju, a nije siguran od nesreće.”[19]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Onome ko strahuje da bi ga mogla zadesiti nesreća i uči dovu prije njene pojave, Allah, dž.š., nikada tu nesreću neće spustiti na njega.”[20]

Dova u doba blagostanja

Kad čovjeka nevolja snađe, Gospodaru svome se moli, Njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah milost Svoju daruje, zaboravi onoga kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova na stranputicu odvodio. Reci: “Uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš, sigurno, stanovnik u Vatri!”[21]

Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je samo malo onih koji pouku primaju![22]

1. El-Bihar: “Objavio je Uzvišeni Allah Davudu, a.s.: ‘Spomeni Me u danima blagostanja i lagodnosti da bih Ja udovoljio tvojoj dovi u danima nesreće.’”[23]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sebe predstavi Allahu u blagostanju da bi te On poznavao u teškoćama tvojim.”[24]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Kod vjernika treba da je dova u blagostanju poput dove u teškoći.”[25]

Poticanje na činjenje dove za svaku potrebu

1. El-Bihar: o tome šta je Allah objavio Musau: “O Musa! Traži od Mene svaku svoju potrebu, čak i travu za svoje ovce i so za tijesto!”[26]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite od Allaha, dž.š., sve čega se dosjetite, čak i za remen sandala, jer ako On to ne omogući, neće ni biti omogućeno.”[27]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Ne smatraj ništa od svojih potreba malim, jer najdraži vjernici Uzvišenom Allahu su oni koji sve traže od Njega.”[28]

Dova je ključ udovoljenja

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: Odazivam se molitelju kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.[29]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah želi udovoljiti molbi roba, dozvoli mu da čini dovu.”[30]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko pokuca na Allahova vrata, Uzvišen je On, ona mu se otvore.”[31]

3. Imam Hasan, mir s njim: “Nikome nije Allah, dž.š, otvorio vrata molbe, a da mu je zatvorio vrata ispunjenja.”[32]

Uvjeti ispunjenja dove

Spoznaja

1. Imam Sadik, mir s njim, na riječi jedne skupine: “Činimo dovu Gospodaru, ali ne bude nam udovoljeno”, reče: “Zato što zazivate Onoga kojeg ne poznajete.”[33]

2. Imam Sadik, mir s njim, o Allahovim riječima: Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene: “Znači, neka znaju da Ja mogu ispuniti ono što od Mene traže.”[34]

Djelovanje u skladu sa zahtjevima spoznaje

1. Imam Ali, mir s njim, odgovara na pitanje o Božijim riječima: Pozovite Me Ja ću vam se odazvati: “Zašto onda kada činimo dovu ona ne bude uslišena?” Imam reče: “Zato što su vam srca učinila izdajstvo po osam pitanja. Prvo od njih je to što ste spoznali Allaha, ali ne ispunjavate pravo Njegovo onako kako vam je On učinio obaveznim. Znači da vam to što ste Ga spoznali nije donijelo nikakve koristi. Koja dova će vam biti ispunjena pored svega ovoga, kada ste zatvorili vrata njoj i njenim putevima?!”[35]

Čist prihod

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob digne ruke u molbi prema Allahu, a hrani se zabranjenim. Kako će mu u takvom stanju biti uslišena dova?!”[36]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Očisti svoj prihod da ti bude uslišena molba! Čovjek stavi zabranjen zalogaj u usta i četrdeset dana mu dova nije uslišena!”[37]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Kada neko od vas želi da mu dova bude uslišena, neka očisti svoj prihod i neka vrati ljudima njihovo parvo u imetku. Gospodaru se ne uzdiže dova roba u čijem stomaku ima zabranjenog ili je nepravdu učinio nekome od Allahovih stvorenja.”[38]

Prisutno i samilosno srce

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Znajte da Allah ne udovoljava molbi potekloj iz srca nemarna prema Njemu.”[39]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iskoristite priliku za činjenje dove kada vam srce osjeti samilost, jer je to milost.”[40]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Allah ne uslišava dovu tvrdoga srca.”[41]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Kada vam srce obuzme samilost, činite dovu, jer srce nije samilosno, a da nije i iskreno i čisto.”[42]

Prepreke uslišenju dove

Grijeh

1. Imam Bakir, mir s njim: “Ako Allahov rob zamoli Allaha za svoju potrebu pa mu ona treba biti ili u bliskoj budućnosti ili nešto kasnije ispunjena, ali počini grijeh, tada Uzvišeni Allah meleku kaže: ‘Ne ispuni njegovu molbu i zabrani je jer se on izložio Mojoj srdžbi i zaslužio je Moje uskraćenje.’”[43]

Nasilništvo

1. Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah je objavio Isau, sinu Merjeminom, a.s.: ‘Reci velikanima Benu Israila: Ja neću udovoljiti molbi nikoga od vas i nikoga od Mojih stvorenja koji su oduzeli pravo drugih.’”[44]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Allah, dž.š., je rekao: ‘Tako Mi časti I veličine Moje, neću se  odazvati molbi onoga kome je učinjena nepravda protiv onoga koji mu je učinio nepravdu, ako je i sam učinio istu nepravdu nekom drugome!’”[45]

Suprotstavljenost molbe zahtjevima Allahove mudrosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Plemenitost Allaha, neka je Uzvišen On, ne dokida mudrost Njegovu. Zbog toga nije uslišena svaka molba.”[46]

Adabi dove

Izgovaranje Bismille

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne odbija se dova čiji je početak: Bismillahir-rahmanir-rahim.”[47]

 Slavljenje Allaha

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, svaka dova je nepotpuna ako nije započeta slavljenjem Allaha.”[48]

Salavat na Muhammeda i njegovu porodicu

1. Imam Sadik, mir s njim: “Dova je zaustavljena sve dok se ne donese salavat na Muhammeda i na njegovu porodicu.”[49]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ko želi iznijeti molbu Allahu, dž.š., neka otpočne salavatom na Muhammeda i njegovu porodicu, potom neka traži svoju potrebu, i na kraju neka završi salavatom na Muhammeda i njegovu porodicu. Zaista je Allah, dž.š., plemenitiji od toga da primi početak i kraj dove, a pređe preko sredine, jer salavat na Muhammeda i njegovu porodicu ne ostaje skriven Gospodaru.”[50]

Uzimanje dobrih robova za zagovornike

1. Imam Kazim, mir s njim: “Kada imaš potrebu kod Allaha reci: Bože moj tražim od tebe pravom Muhammeda i njegove porodice, jer oni kod Tebe imaju uzvišen položaja!”[51]

Priznanje grijeha

1. Imam Sadik, mir s njim: “Kod dove prvo treba izraziti hvalu Allahu, zatim priznati grijehe, a potom moliti za potrebu.”[52]

Ponizno i skrušeno moljenje

1. El-Bihar: o onome kako je Uzvišeni Allah savjetovao Isaa, a.s.: “O Isa! Dozivaj Me žalobnom dovom i onako kako doziva utopljenik kome nema niko pomoći! Ne dozivaj Me, osim skrušeno i sa jednom namjerom! Zaista, kada Me ovako zazoveš, Ja ću ti se odazvati!”[53]

2. Imam Husejn, mir s njim: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., bi podigao ruke i skrušeno molio. Molio bi kao što nesretnik moli za hranu.”[54]

Da se klanjaju dva rekata

1. Imam Sadik, mir s njim: “Ko uzme ispravno abdest, zatim klanja dva rekata i upotpuni rukue i sedžde, preda selam i potom izrazi hvalu Allahu, dž.š., i Poslaniku Njegovom, s.a.v.a., potom

zatraži svoju potrebu – sigurno je tražio ispunjenje svoje potrebe na odgovarajućem mjestu, a ko bude tražio dobro na odgovarajućem mjestu, nije ostao odbačen.”[55]

Ne smatrati da se mnogo tražilo

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite od Allaha, i to mnogo tražite, jer Njemu ništa nije veliko!”[56]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Ne smatrajte velikim ono što tražite, jer ono što je kod Allaha brojnije je od onoga što vi možete i zamisliti.”[57]

Velika čežnja za onim što se moli

1. Imam Ali, mir s njim, savjetujući svoga sina Hasana, mir s njim: “Tvoja molba treba biti za ono čija će ljepota ostati kod tebe, a čije ćeš brige biti sačuvan. Imetak neće ostati s tobom, niti ćeš ti ostati s njim.”[58]

2. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje šta je starica iz Benu Israila tražila od Musaa, a.s.: “Starica je rekla: ‘Neću učiniti to sve dok ti meni ne učiniš nekoliko stvari: učini da

prohodam, povrati mi vid, vrati mi mladost i učini da budem s tobom u Džennetu.’”[59]

Uopćavanje dove

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada neko od vas sam čini dovu, neka njom obuhvati sve, jer je takva dova bliža ispunjenju. Ko uči dovu za četrdesetero svoje braće prije nego što uči dovu za sebe, ona će biti primljena i za njih i za njega.”[60]

Skrivanje dove

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dova u osami odgovara sedamdeset puta učinjenoj javnoj dovi.”[61]

 Zajednička dova

1. Imam Sadik, mir s njim: “Nisu se okupile četiri osobe da čine dovu za jednu stvar i zatraže je od Allaha, a da im nije bilo udovoljeno prije nego što su se razišli.”[62]

Nada u ispunjenje dove

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Činite dovu Allahu s uvjerenjem da će biti primljena.”[63]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Kad činiš dovu, misli da je ispunjenje tvoje potrebe pred vratima.”[64]

Odabir pogodnog vremena

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje vrijeme da činite dovu Allahu, dž.š., je u praskozorje noći”, i proučio je ajet koji prenosi govor Jakuba, a.s.: Ubrzo ću tražiti za vas od Gospodara oprost grijeha.

Rekao je: “Dovu za njih je ostavljao u posljednjim dijelovima noći.”[65]

2. Imam Sadik, mir s njim: “U tri vremena dova ne ostaje skrivena od Allaha: nakon obavljanja farza, za vrijeme kiše i prilikom očitovanja znaka Božije moći na Zemlji.”[66]

Istrajnost

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neka se Allah smiluje robu koji traži od Allaha, dž.š., ispunjenje potrebe i bude uporan u svojoj dovi, bilo da mu se dova ispuni ili ne ispuni.”[67]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Tako mi Allaha, rob Božiji nije uporan kod Allaha, dž.š., u svojoj potrebi, a da mu ona ne bude ispunjena.”[68]

Poslovi koje treba napustiti onaj koji čini dovu

Ne tražiti u dovi nemoguće i nedozvoljeno

1. Imam Ali, mir s njim: “O čovječe koji činiš dovu, ne traži nemoguće i nedozvoljeno!”[69]

 Požurivanje

1. Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik je stalno u dobru, blagostanju i milosti od Allaha sve dok ne požuri, te ga beznadežnost obuzme i napusti dovu.” Prenosilac kaže: “Pitao sam: ‘Kako požuri?’

Imam reče: ‘On kaže da je činio dovu od tog i tog vremena, ali da nije dobio odgovora.’”[70]

Ne poučavati Allaha šta je dobro za molioca

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘O sine Ademov! Pokori Mi se u onome što Sam ti zapovijedio i ne poučavaj Me u čemu je tvoje dobro!’”[71]

Onaj kome se potreba ispunjava bez upućene molbe

1. Ebu Hamza: “Uzvišeni Allah objavio je Davudu, a.s.: ‘O Davude, zaista nema niko među Mojim robovima ko Mi je pokoran u onome što Sam mu zapovijedio, a da mu ne udijelim prije nego što zatraži od Mene i odazovem mu se prije nego što Me zovne!’”[72]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah kaže: ‘Koga sjećanje na Mene spriječi da od Mene traži svoju potrebu, Ja mu udijelim više od onoga što se daje moliocima.’”[73]

3. Fatima Zehra, mir s njom: “Ko pošalje Allahu čist i iskren ibadet, Allah, dž.š., njemu spusti najbolje od Njegova dobra.”[74]

Onaj kome je dova primljena

1. Imam Hasan, mir s njim: “Jamčim da će onome u čijem srcu nema druge misli, osim zadovoljstva Allahom, dova biti primljena.”[75]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Onome ko ne polaže nadu u ljude ni u čemu i prepusti Allahu, dž.š., sve svoje poslove, Allah, dž.š., će ispuniti svaku molbu.”[76]

Primljene dove

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se roditeljskog proklinjanja, jer je ono oštrije od mača.”[77]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dova djece moga ummeta se prima sve dok ne počine grijehe.”[78]

3. Imam Hasan, mir s njim: “Ko bude učio Kur’an, ima jednu primljenu dovu, bilo da će biti primljena odmah ili kasnije.”[79]

Dove koje neće biti primljene

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tražio sam od Allaha da ne primi proklinjanje prijatelja protiv prijatelja.”[80]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Četvero je čija dova neće biti primljena: čovjeku koji sjedi u kući i kaže: ‘Moj Gospodaru, udijeli mi opskrbu!’ Gospodar mu u odgovoru kaže: ‘Zar ti nisam

zapovijedio da tražiš opskrbu?!’ Čovjeku koji proklinje svoju ženu, Gospodar kaže: ‘Zar obavezu nad njom nisam tebi prepustio?!’ Čovjeku koji je imao imetak, ali ga je uništio, pa kaže: ‘Moj Gospodaru, udijeli mi opskrbu!’ Gospodar kaže: ‘Zar ti nisam zapovijedio štednju?!’ I čovjeku koji pozajmi svoj imetak bez potvrde Gospodar kaže: ‘Zar ti nisam zapovijedio da

uzmeš svjedoke?!’”[81]

Uzroci sporosti primanja dove

1. Imam Ali, mir s njim: “Neka te ne čini beznadežnim odgađanje ispunjenja dove, jer je dar u veličini namjere. Često ti se ispunjenje dove odgađa da bi ti time bila veća nagrada i obilnije davanje nade. Često moliš za neku stvar i ona ti se ne udovoljava da bi ti se dalo bolje od toga, prije ili kasnije, ili ti se potpuno uskraćuje jer je tvoje dobro u tome. Često tražiš nešto što bi, ako bi ti se dodijelilo, izazvalo propast tvoje vjere.”[82]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Tako mi Moje časti, moći, uzvišenosti i veličine, Ja se ustežem od udjeljivanja Mome prijatelju na Ovome svijetu onoga što bi ga odvuklo od sjećanja na Mene, da bi Mi činio dovu i Ja mu slušao glas. Ja ispunjavam želju nevjernika da Mi ne bi činio dovu i da mu ne bi slušao glas, jer sam ljut na njega.’”[83]

Uzroci neprimanja dove

1. Imam Sadik, mir s njim: “Došao je neki čovjek do Zapovjednika pravovjernih i rekao: ‘Činim dovu Allahu, ali ne vidim njeno ispunjenje!’ Imam Ali reče: ‘Ti Allahu pripisuješ osobine koje nisu Njegove. Dova ima četiri odlike: skrivenu iskrenost, prisustvo namjere, poznavanje sredstva i pravednost u molbi. Da li si činio dovu sa poznavanjem ove četiri odlike?’ On odgovori: ‘Ne.’Imam reče: ‘Onda ih spoznaj!’”[84]

Dova nije bez učinka

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je vaš Gospodar stidljiv i plemenit. On se stidi da Mu rob ispruži svoje ruke u molbi, a da mu ih On vrati prazne.”[85]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Vjernik od dove ima troje: ili mu je pohranjena, ili mu bude ispunjena na Ovome svijetu, ili otklanja nesreću koja ga je trebala pogoditi.”[86]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Poželjet će vjernik da mu nijedna dova nije bila ispunjena na Ovome svijetu kada vidi kolika je nagrada za nju.”[87]


[1] El-Furkan, 77.

[2] Gafir, 60.

[3] El-Bihar, 93/300/37.

[4] El-Kafi, 2/468/1.

[5] Emali-t-Tusi, 89/136.

[6] Tenbihu-l-havatir, 2/237.

[7] El-Bihar, 77/204/1.

[8] Isto, 93/300/37.

[9] El-Kafi, 2/467/8.

[10] Isto, 2/468/7.

[11] Mekarimu-l-ahlak, 2/12/2008.

[12] El-Kafi, 2/466/3.

[13] El-Bihar, 93/297/25.

[14] El-Kafi, 2/468/5.

[15] Mekarimu-l-ahlak, 2/7/1978; Sunenu-t-Tirmizi, 2065.

[16] El-Kafi, 2/469/5.

[17] Isto, 2/470/8.

[18] El-Bihar, 93/288/3.

[19] Isto, 93/301/37.

[20] Mekarimu-l-ahlak, 2/10/1992.

[21] Ez-Zumer, 8.

[22] En-Neml, 62 (Pogledati: Ez-Zumer, 49; Junus, 22; El-‘Ankebut, 65; Er-Rum, 33; El-En‘am, 40, 41, 63; El-Isra, 67).

[23] El-Bihar, 93/381/6.

[24] Isto, 77/87/3.

[25] El-Kafi, 2/488/1.

[26] El-Bihar, 93/303/39.

[27] Isto, 93/295/23.

[28] Mekarimu-l-ahlak, 2/97/2275.

[29] El-Bekare, 186.

[30] Kenzu-l-‘ummal, 3156.

[31] Gureru-l-hikem, 8292.

[32] El-Bihar, 78/113/7.

[33] El-Bihar, 93/368/4.

[34] Isto, 93/323/37.

[35] A‘lamu-d-din, 269.

[36] Iršadu-l-kulub, 149.

[37] Mekarimu-l-ahlak, 2/20/2045.

[38] El-Bihar, 93/321/31.

[39] El-Bihar, 93/321/31.

[40] Ed-Da‘vat, 30/60.

[41] El-Kafi, 2/473/1.

[42] Isto, 2/477/5.

[43] El-Bihar, 73/329/11.

[44] El-Hisal, 337/40.

[45] El-Bihar, 75/312/20.

[46] Gureru-l-hikem, 3478.

[47] Ed-Da‘vat, 52/131.

[48] El-Bihar, 93/317/21.

[49] El-Kafi, 2/491/1.

[50] Mekarimu-l-ahlak, 2/19/2040.

[51] Ed-Da‘vat, 51/127.

[52] El-Bihar, 93/318/23.

[53] El-Bihar, 93/314/19.

[54] Mekarimu-l-ahlak, 2/8/1981.

[55] El-Bihar, 93/314/20.

[56] Isto, 93/302/39.

[57] Mekarimu-l-ahlak, 2/97/2275.

[58] El-Bihar, 77/205/1.

[59] El-Fekih, 1/193/594.

[60] El-Bihar, 93/313/17.

[61] Ed-Da‘vat, 18/7.

[62] El-Kafi, 2/487/2.

[63] El-Bihar, 93/305/1.

[64] El-Kafi, 2/473/1.

[65] Isto, 2/477/6.

[66] El-Bihar, 85/321/8.

[67] El-Kafi, 2/475/6.

[68] Isto, 2/475/3.

[69] El-Hisal, 635/10.

[70] El-Bihar, 93/374/16.

[71] Isto, 71/178/24.

[72] Isto, 93/376/16.

[73] Kenzu-l-‘ummal, 1874.

[74] Tenbihu-l-havatir, 2/108.

[75] El-Bihar, 43/351/25.

[76] Isto, 75/110/16.

[77] Isto, 74/84/94.

[78] El-Bihar, 93/357/14.

[79] Isto, 93/313/17.

[80] Isto, 93/378/21.

[81] Ed-Da‘vat, 33/75.

[82] Kešfu-l-mehadže, 228.

[83] Et-Temhis, 33/17.

[84] Tenbihu-l-havatir, 1/302.

[85] Kenzu-l-‘ummal, 3128.

[86] Tuhafu-l-‘ukul, 280.

[87] El-Kafi, 2/491/9.

  • 21 Novembra, 2022