Blagodati

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Blagodati

Neizbrojive blagodati Božije

I daje vam od svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blago dati brojali, ne biste ih pobrojali. Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko Allahove blagodati vidi samo u hrani, piću ili odjeći, sigurno su mu djela nedostatna, a kazna mu je blizu.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Hvala Allahu, Čiju slavu ne mogu iskazati govornici, niti blagodati mogu izbrojati brojitelji.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim, u savjetu Kumejlu: “O Kumejle, ti nikad nisi bez Božijih blagodati i životne snage; stoga nikad i ni u kakvom stanju nemoj prestati hvaliti Ga, veličati Ga, slaviti Ga, smatrati Ga svetim, zahvaljivati Mu, spominjati Ga!”[4]

Nemar spram blagodati

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su blagodati u kojima su prevareni mnogi ljudi: dokolica i zdravlje.”[5]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su blagodati koje se previđaju: sigurnost i zdravlje.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko se nalazi u blagodatima ne zna težinu nevolje.”[7]

4. Imam Hasan, mir s njim: “Blagodati su nepoznate dok traju, a kada nestanu, bivaju prepoznate.”[8]

Lijepo postupanje sa blagodatima

1. Imam Ali, mir s njim: “Budite dobri saputnici svojih blagodati prije nego vas napuste, jer će blagodati proći i svjedočiti o svojim vlasnicima šta su uradili s njima.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se bijega blagodati jer ne vraća se svaki bjegunac.”[10]

3. Imam Hadi, mir s njim: “Za svoje blagodati budite dobre kom­ šije, njihovo uvećavanje tražite iskazivanjem zahvale na njima i znajte da duša veoma lahko prihvata ono šta joj se da i da se jako opire onome šta joj se brani.”[11]

Činioci trajnosti blagodati

A da su stanovnici sela vjerovali i bili bogobojazni, Mi bismo im otvorili bla- goslove i s neba i iz zemlje, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.[12]

Stoga što Allah neće izmijeniti blagodat narodu kojem je podario – sve dok oni (narod) ne promijene ono što je u njima – a Allah sve čuje i sve zna.[13]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah ima robova kojima neke blagodati daje posebno, zadržava ih kod njih dok ih oni dijele ljudima, a kada prestanu to raditi, On ih daje drugim ljudima.”[14]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kada su u nekog obilne blagodati Božije, velike su i potrebe ljudi prema njemu, tako da onaj koji radi Boga čini ono što je obavezan po toj osnovi, on blagodatima osigurava trajnost i ostajanje. A onaj koji ih ne ispunjava onako kako treba izložit će ih propadanju i uništenju.”[15]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najmanje što ste Bogu dužni je da se ne pomažete Njegovim blagodatima u ispoljavanju neposlušnosti prema Njemu.”[16]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Blagodati neće potrajati, osim uz tri stvari: poznavanje onoga što smo dužni Allahu u vezi s tim bla­ godatima, iskazivanje zahvale na njima i trud oko njih.”[17]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Kod koga se uvećaju blagodati Božije, uvećaju mu se obaveze i rashodi prema ljudima. Zato darujte blagodatima trajnost tako što ćete prihvatiti obaveze i rashode prema lju­ dima, a nemojte dozvoliti da blagodati nestanu, jer se veoma rijetko dešava da neko izgubi blagodati pa da mu se one opet vrate.”[18]

6. Imam Kazim, mir s njim: “Ko bude umjeren i skroman, blagodati se zadržavaju kod njega, a onaj koji bude rasipan i neumjeren, nestat će mu blagodati.”[19]

7. Imam Rida, mir s njim: “Provođenje pravednosti i dobročinstva je navjestilac dugotrajnosti blagodati.”[20]

Opetovanje blagodati i postepeno približavanje kazni

Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu; njih čeka sramna patnja.[21]

1. Imam Ali, mir s njim: “O sine Ademov, kada vidiš da ti Gospodar tvoj Uzvišeni opetovano daruje blagodati Svoje dok si Mu ti neposlušan, čuvaj Ga se!”[22]

2. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, neka vas Allah, dž.š., vidi kako strahujete u vrijeme blagostanja upravo onako kako strahujete u vrijeme nevolje! Zaista se onaj kojem su otvorena vrata blagodati, a on to ne smatra sredstvom postepenog približavanja kazni, smatra sigurnim od onoga od čega treba strahovati. A onaj koji je pogođen okolnostima teškim, a ne smatra ih iskušenjem, upropašćuje nagradu koja ga očekuje.”[23]

3. Imam Ali, mir s njim: “Mnogo je onih kojima blagodat biva darivana da bi njome bili postepeno privedeni kazni. I mnogo je stradalnika kojima biva učinjeno dobro tim stradanjima.”[24]

4. Imam Husejn, mir s njim: “Postepeno dovođenje do kazne od strane Allaha, dž.š., za čovjeka ogleda se u pojavi da mu se daruje blagodat, a uskrati mu se zahvaljivanje.”[25]

Kazivati o blagodatima Božijim

A o blagodati Gospodara svoga kazuj![26]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., voli vidjeti trag blagodati Svoje na robu Svome.”[27]

2. Ebu­l­Ahvas od svoga oca: “Otišao sam kod Poslanika, s.a.v.a., i vidio me je u lošem stanju. Upita me: ‘Imaš li išta od imetka?’ Odgovorih: ‘Da, Bog mi je dao svega!’ On reče: ‘Kada već posjeduješ imetak, neka se on vidi na tebi!’”[28]

3. Imam Ali, mir s njim: “Allah je lijep i voli ljepotu, i voli vidjeti trag Svojih blagodati na Svome robu.”[29]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Kada Allah, dž.š., daruje Svome robu blagodat, pa on to pokaže na sebi, bude nazvan Božijim miljenikom koji kazuje o blagodatima Allahovim. A kada Allah Svome robu podari blagodat, a on to ne pokaže, bude nazvan omraženikom Božijim, poricateljem blagodati Božijih.”[30]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Ne volim da čovjek ne pokaže blagodati koje mu je Bog dao.”[31]

Potpunost blagodati

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko zanoći i osvane a ima kod sebe tri stvari, upotpunjena mu je blagodat na Dunjaluku: ko zanoći i osvane u tjelesnome zdravlju, čiste savjesti i s dnevnim potrepštinama. Ako bude imao i četvrtu stvar, a to je vjerovanje, upotpunjena mu je blagodat i Dunjaluka, i Ahireta.”[32]

2. Imam Ali, mir s njim: “Skromnošću se upotpunjuje blagodat.”[33]

3. Imam Ali, mir s njim: “Tražite upotpunjenje blagodati Božijih prema vama strpljivošću u pokornosti Njemu i ustezanjem od neposlušnosti Njemu.”[34]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Blagodat dunjalučka je sigurnost i zdravlje, a potpunost blagodati ahiretske je ulazak u Džennet, i nikad neće biti upotpunjena blagodat čovjeku koji ne uđe u Džennet.”[35]


[1] Ibrahim, 34.

[2] El-Kafi, 2/316/5.

[3] Nehdžu-l-belaga, govor 1.

[4] Bešaretu-l-Mustafa, 28.

[5] El-Hisal, 35/7.

[6] Biharul-envar, 81/170/1.

[7] Isto, 78/12/70.

[8] Isto, 78/115/12.

[9] ‘Ilelu-š-šerai‘, 464/12.

[10] Nehdžu-l-belaga, mudrost 246.

[11] A‘lamu-d-din, 312.

[12] El-A‘raf, 96.

[13] El-Enfal, 53.

[14] Biharul-envar, 75/353/62.

[15] Nehdžu-l-belaga, mudrost 372.

[16] Isto, mudrost 330.

[17] Tuhafu-l-‘ukul, 318.

[18] El-Kafi, 4/37/1.

[19] Biharul-envar, 78/327/4.

[20] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/24/52.

[21] Ali ‘Imran, 178.

[22] Nehdžu-l-belaga, mudrost 25.

[23] Isto, mudrost 358.

[24] Isto, mudrost 273.

[25] Biharul-envar, 78/117/7.

[26] Ed-Duha, 11.

[27] Sunenu-t-Tirmizi, 2819.

[28] Sunenu-n-Nesai, 8/196.

[29] El-Kafi, 6/438/1.

[30] El-Kafi, 6/438/2.

[31] Isto, 6/439/9.

[32] Tuhafu-l-‘ukul, 36.

[33] Nehdžu-l-belaga, mudrost 224.

[34] Isto, govor 188.

[35] Me‘ani-l-ahbar, 408/87.

  • 28 Decembra, 2022