Kabur

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Kabur

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kabur je prvo ahiretsko boravište, ko u njemu bude spašen, ono što slijedi nakon toga je lakše, a ako se ne spasi, ono što slijedi nije lakše od njega.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Prva ahiretska pravda su kaburi: u njima se ne razlikuju poznati od nepoznatih.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Nisam vidio ništa od čega kabur nije strašniji.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Posjećuj mezarje – primit ćeš pouku.”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Mezar svakoga dana govori: ‘Ja sam kuća tuđine, ja sam kuća straha, ja sam kuća crva, ja sam mezar, ja sam bašča od džennetskih bašči i jama od džehennemskih jama.’”[5]

6. Imam Kazim, mir s njim, pored mezara: “Zaista ono (Dunja) čemu je ovo (kabur) kraj – zaslužuje da se na početku od njega odustane, a ono (Ahiret) čemu je ovo (kabur) početak – zaslužuje da se ima strah od njegova kraja.”[6]

Kaburska pitanja

1. Poslanik, s.a.v.a., vezano za ajet: Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na Ovom i na Onom svijetu: “Odnosi se na stanje u kaburu, kada mrtvi budu pitani.”[7]

2. Poslanik, s.a.v.a., kada je prošao kraj mezara u kojem je dan prije toga bio pokopan čovjek čiji su bližnji plakali za njim: “Dva obična rekata koja vi smatrate beznačajnim vrjednija su za stanovnika ovog mezara od svega što imate.”[8]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Umrlog u kaburu pitaju za pet stvari: namaz, zekat, Hadž, post i slijeđenje nas, Ehli bejta. Zatim se vilajet iz jednog ugla kabura obraća onim četirima stvarima: ‘Ukoliko u vama ima kakvih nedostataka, na meni je da upotpunim.’”[9]

4. Imam Sadik, mir s njim: “U kaburu pitaju samo one koji imaju čisto vjerovanje i one koji su pravi nevjernici.”[10]

Kaburske patnje

1. Imam Ali, mir s njim: “O robovi Božiji, kabur je ono što slijedi nakon smrti i teži je od smrti za onoga kome nije oprošteno. Zato, plašite se tjeskobe, pritiska, tame i usamljenosti koja je u njemu. Zaista tjeskobni život, kojim je Allah opomenuo svoga neprijatelja, kaburske su patnje.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kad biste mogli vidjeti ono što vidješe oni od vas koji su umrli, bili biste zbunjeni i uznemireni, čuli biste i pokorili biste se. Međutim, skriveno je od vas ono što su oni već vidjeli, a blizu je skidanje zastora.”[12]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Ko upotpuni rukue na namazu, neće imati straha u kaburu.”[13]


[1] Biharul-envar, 6/242/64.

[2] Mustedrekul-vesail, 2/475/2502.

[3] Tenbihul-havatir, 1/284.

[4] Gurerul-hikem, 4800.

[5] El-Kafi, 3/242/2.

[6] Me‘anil-ahbar, 343/1.

[7] Biharul-envar, 6/228/29; Ibrahim, 27.

[8] Tenbihul-havatir, 2/225.

[9] El-Kafi, 3/241/15.

[10] Isto, 3/236/4.

[11] Emalit-Tusi, 28/31.

[12] Nehdžul-belaga, govor 20.

[13] Sevabul-a‘mal, 55/1.

  • 7 Decembra, 2022