Razmišljanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Razmišljanje

Eto, tako vam Allah objašnjava znakove ne biste li razmislili.[1]

1632. Imam Ali, mir s njim: “Razmišljanje poziva dobroti i djelovanju u skladu s njom.”[2]

1633. Imam Ali, mir s njim: “Ko razmišlja – shvati.”[3]

1634. Imam Ali, mir s njim: “Ko mnogo razmišlja o onome što je naučio, učvrstit će znanje i shvatit će ono što nije shvatao.”[4]

1635. Imam Ali, mir s njim: “Nema znanja kao što je razmišljanje.”[5]

1636. Imam Ali, mir s njim: “Razmišljanje je bistro ogledalo.”[6]

1637. Imam Hasan, mir s njim: “Razmišljanje je život za pronicljivo srce.”[7]

1638. Imam Hasan, mir s njim: “Savjetujem vas da budete bogobojazni i da stalno razmišljate. Zaista je razmišljanje i otac i majka svakoga dobra.”[8]

1639. Imam Sadik, mir s njim: “Mišljenje je ogledalo dobročinstava i iskup za prestupe.”[9]

Nema ibadeta kao što je razmišljanje

1640. Majka Ebu Zerra bijaše upitana u vezi sa ibadetom njenoga sina: “Cio dan bi razmišljao odvojen od ljudi.”[10]

1641. Imam Sadik, mir s njim: “Najbolji ibadet je stalno razmišljanje o Allahu i Njegovoj moći.”[11]

1642. Imam Sadik, mir s njim: “Razmišljati jedan trenutak bolje je od godinu dana ibadeta: Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!”[12]

Šta pročišćava misao

1643. Imam Ali, mir s njim: “Ko umanji uzimanje hrane, razbistri mu se misao.”[13]

1644. Imam Ali, mir s njim: “Kako da se razbistri misao onome čiji je stomak uvijek pun?!”[14]

Zabranjena razmišljanja

1. Imam Ali, mir s njim: “Bezumlje je razmišljati o onome što nije mudrost.”[15]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko mnogo razmišlja o grijesima, oni ga pozivaju sebi.”[16]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko razmišlja o Veličanstvu Allahovom, zapanji se.”[17]


[1] El-Bekare, 219. Pogledati: El-Bekare, 266, 269; Ali ‘Imran, 13, 137, 191; El-En‘am, 11, 36, 50, 152; El-A‘raf, 3, 176, 185, 201; Junus 24, 73, 101; Jusuf, 109, 111; Er-Ra‘d, 3; El-Hidžr, 75; En-Nahl, 11, 36; El-Mu’minun, 85; El-Furkan, 50, 73; En-Neml, 62, 69; El-‘Ankebut, 20, 24, 35, 43; Er-Rum, 8, 9, 21; El-Mu’min, 13, 58, 82; El-Džasije, 3-5, 13; Muhammed, 10; El-Kamer, 4, 15; El-Hašr, 2; El-Hakka, 11; El-Muzzemmil, 19; El-Insan, 29.

[2] El-Kafi, 2/55/5.

[3] Nehdžul-belaga, pismo 31.

[4] Gurerul-hikem, 8917.

[5] Nehdžul-belaga, mudrost 113.

[6] Isto, mudrost 5.

[7] Biharul-envar, 78/115/11.

[8] Tenbihul-havatir, 1/52.

[9] Biharul-envar, 71/326/20.

[10] Tenbihul-havatir, 1/250.

[11] El-Kafi, 2/55/3.

[12] Biharul-envar, 71/327/22; Ez-Zumer, 9.

[13] Gurerul-hikem, 8462.

[14] Isto, 6975.

[15] Gurerul-hikem, 1278.

[16] Isto, 8561.

[17] Isto, 9207.

  • 7 Decembra, 2022