Fikh

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Fikh

Upoznavanje s vjerom

Svi vjernici ne treba da idu u boj. Zašto se po nekoliko njih iz svake zajednice

ne potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kada mu

se vrate, da bi se Allaha pobojali.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah, dž.š., želi čovjeku dobro, On ga uputi u vjeri i nadahne ga onim što ga vodi Pravim putem.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji ibadet je upoznavanje s vjerom (fikh).”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka stvar ima oslonac, a oslonac ovoj vjeri je fikh.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim: “Poučavajte se Kur’anom jer on je najbolji govor. Udubljujte se u razumijevanje njegovo, jer on je proljeće srca.”[5]

5. Imam Kazim, mir s njim: “Prednost učenjaka nad pobožnjakom je poput prednosti Sunca nad zvijezdama. Ko ne stekne znanje o svojoj vjeri, Allah neće biti zadovoljan njegovim djelima.”[6]

Ko je fakih (onaj koji je spoznao vjeru)?

1. Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Ebu Zerru: “Čovjek neće postati fakih sve dok na ljude ne bude gledao kao na deve, tako da mu njihovo prisustvo uopće ne bude važno i da ono nikako ne utiče na njega, kao što ga ne mijenja prisustvo deve u njegovoj blizini, a kada se vrati svome nefsu istog će posve omalovažiti.”[7]

2. Imam Ali, mir s njim: “Da li da vas izvijestim o učenjaku koji je zaista fakih? On ne dopušta ljudima da griješe spram Allaha, dž.š., i ne čini ništa da oni izgube nadu u milost Allahovu, niti im daje sigurnost od obmane Allahove, niti ostavlja Kur’an zbog želje za nečim drugim.”[8]

3. Imam Bakir, mir s njim, kada je jednom čovjeku odgovorio na pitanje pa mu taj čovjek reče: “Zaista fakihi ne govore tako!”: “Teško tebi! A da li si ti ikada vidio pravog fakiha?! Zaista, pravi fakih je ravnodušan prema Dunjaluku, žudi za Ahiretom i čvrsto se drži sunneta Poslanik ova, s.a.v.a.”[9]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Niko od vas neće biti fakih sve dok ne spozna dvosmislenosti (aluzije) našega govora.”[10]

5. Imam Rida, mir s njim: “Od znakova fakiha jesu uviđavnost, znanje i šutnja.”[11]

Učenjak je nevolja za iblisa

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Jedan učenjak teži je Iblisu od hiljadu pobožnjaka.”[12]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ništa ne lomi leđa šejtanu u tolikoj mjeri koliko učenjak koji se ističe u nekoj skupini.”[13]

3. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, ili Imam Bakir, mir s njim: “Čovjek koji je duboko upućen u vjeru teži je šejtanu od ibadeta hiljadu pobožnjaka.”[14]

Smrt učenjaka

1. Imam Sadik, mir s njim: “Kada umre vjernik koji je dobar poznavalac vjere, nastane praznina u islamu koju ništa ne može popuniti.”[15]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Iblisu nije draža smrt nijednog vjernika od smrti onoga koji dobro poznaje vjeru.”[16]


[1] Et-Tevbe, 122.

[2] Kenzul-‘ummal, 28690.

[3] Et-Tergibu vet-terhib, 1/93/3.

[4] Kenzul-‘ummal, 28768.

[5] Nehdžul-belaga, govor 110.

[6] Biharul-envar, 78/321/19.

[7] Isto, 72/304/51.

[8] Tuhaful-‘ukul, 204.

[9] El-Kafi, 1/70/8.

[10] Me‘anil-ahbar, 2/3.

[11] El-Ihtisas, 232.

[12] Biharul-envar, 1/177/48.

[13] Kenzul-‘ummal, 28755.

[14] Biharul-envar, 1/213/10.

[15] El-Kafi, 1/38/2.

[16] Isto, 1/38/1.

  • 7 Decembra, 2022