Siromaštvo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Siromaštvo

Pokuđenost siromaštva

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo je sasvim blizu nevjerstva.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Bože, utječem Ti se od nevjerstva i siromaštva!” Neki čovjek upita: “Da li su jednaki?” Poslanik odgovori: “Jesu.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada ne bi bilo milosti Božije spram sirotinje moga ummeta, malo bi nedostajalo da siromaštvo preraste u nevjerstvo.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo je sramota na obama svjetovima.”[4]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo je teže od ubistva.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Siromaštvo je smrt velika.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Siromaštvo zaveže jezik razboritog u iznošenju dokaza svoga, a siromah je stranac u mjestu svome.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim, svome sinu Hasanu, mir s njim: “Ne kori čovjeka koji traži opskrbu, jer su kod onoga kojem ponestaje opskrbe brojne slabosti. Sine moj, siromah je prezren, njegov govor ne slušaju i njegov položaj je nepoznat. Ako siromah govori istinu, nazivaju ga lažovom, ukoliko je uzdržan, nazivaju ga neznalicom. O sine, ko je iskušavan siromaštvom, iskušavan je četirima osobinama: slabošću u uvjerenju, nepotpunošću u razumu, tankoćom u vjeri, malehnim stidom na obrazu – pa utječemo se Allahu od siromaštva!”[8]

9. Imam Ali, mir s njim, svome sinu Muhammedu ibn Hanefijji: “O sine, bojim se siromaštva za tebe! Zato traži Allahovu zaštitu od toga, jer siromaštvo je umanjenje vjere, pometnja razuma i pozivanje mržnji.”[9]

10. Imam Ali, mir s njim: “Siromaštvo u domovini je tuđina.”[10]

Pohvala siromaštva (klonjenja Dunjaluka)

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo (klonjenje Dunjaluka) mi je ponos i njime se hvalim!”[11]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromasi su prijatelji Allahovi.”[12]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Bože, poživi me siromahom i usmrti me siromahom i proživi me u skupini siromaha!”[13]

4. Imam Ali, mir s njim: “Siromaštvo je bolji ukras za vjernika nego griva za konja.”[14]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Nevolje su darovi od Allaha, dž.š., a siromaštvo se čuva kod Allaha.”[15]

O prednosti siromaštva nad bogatstvom

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo je spokoj, a bogatstvo je kazna.”[16]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo je bolje od bogatstva, osim za onoga ko pomaže u slučajevima dugovanja i koji udjeljuje u nesrećama.”[17]

3. Imam Ali, mir s njim: “Šteta siromaštva vrjednija je pohvale od obijesti bogatstva.”[18]

4. Imam Sadik, mir s njim, o obraćanju Allaha, dž.š., Musau, a.s.: “O Musa, kada vidiš da ti se zaputilo siromaštvo, reci mu: ‘Dobrodošlo, o košuljo dobrih ljudi!’ A kada vidiš da se zaputilo bogatstvo, reci: ‘Grijeh čija je kazna ubrzana!’”[19]

Medžlisi, r.a., kaže: “Obraćajući pažnju na navedene rivajete i poredeći njihove kontekste postaje nam jasno da su i bogatstvo i siromaštvo, oboje na svoj način, Božije blagodati, od kojih On, na temelju potpune koristi koju od njih imaju pojedinci, daje ljudima koju želi. Ukoliko čovjeka pogodi siromaštvo, dužan je pokazati strpljenje, pa čak i zahvalnost za tu blagodat, kao što mora biti zahvalan i na bogatstvu i dužan je trošiti ga na ono što bogatstvo kao blagodat iziskuje. Dakle, mora se postupati u skladu sa onim što oba ova stanja iziskuju. Svakako da je nagrada veća zahvalnom siromahu nego zahvalnom bogatašu. Međutim, razine stanja su različite kod ovih dviju skupina ljudi, tako da se ne može ustanoviti jedno općenito načelo koje bi ih istovremeno obuhvatilo. Jasno je da zadovoljenje dostatnom opskrbom za život najbezopasnija i najbolja uvezanost između ovih dvaju stanja, tj. siromaštva i bogatstva. Usljed te činjenice vidimo u dovama koje je učio Poslanik da on od Boga traži dostatnu opskrbu, kako za sebe, tako i za svoju porodicu. Neki su izjavili: “Ako je to tako, najbolje je ono što su Allahov Poslanik i njegovi ashabi izabrali, a to je malo uzimanje od Ovoga svijeta i odmicanje od njegova sjaja.”

Poznati lingvist, Ragib u knjizi Mufredat, kaže: “Riječ fakr se koristi na četiri načina. Prvo, nužna potrebitost. Ovo značenje se tiče ljudi dok god su živi, i ne samo ljudi, već svega stvorenog. Upravo nam o tome svjedoči 15. ajet sure Fatir: O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Al laha, a Allah je nezavisan i hvale

dostojan!

Drugo, neimaština. Ovo je spomenuto u ajetima sura Bekare i Tevbe: I to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena da zarađuju pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni, te u ajetu: A milostinja pripada sirotinji i beskućnicima.

Treće, siromaštvo duše, a to je pohlepa koja je navedena u Poslanikovim riječima: “Siromaštvo je sasvim blizu nevjerstva”, a suprotno od toga je navedeno u slijedećim Poslanikovim riječima: “Bogatstvo je bogatstvo duše.” Četvrto, potreba za Allahom, na šta ukazuju Poslanikove riječi: “Bože, sa potrebom za Tobom učini me neovisnim, a ne učini me siromašnim tako što neću imati potrebe za Tobom.” Također, u 24. ajetu sure Kasas učimo: Gospodaru moj, ja sam potrebit za svakim dobrom koje Si mi spustio.”[20]

Značenje siromaštva

1.U suhufima Idrisovim stoji: “Nema bogatstva onome koji je neovisan prema Meni, niti ima siromaštva za onoga koji je u neimaštini ovisan o Meni.”[21]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, ko je po vašem mišljenju siromah?” Rekoše: “Čovjek koji nema imetka.” Na to im Poslanik reče: “Ne, pravi siromah je čovjek koji od svoga imetka ne pošalje ništa ispred sebe, nadajući se nagradi od Allaha, pa i ako nakon njega ostane mnogo imetka.”[22]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo srca, to je pravo siromaštvo!”[23]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ne postoji siromaštvo kao što je neznanje.”[24]

5. Imam Ali, mir s njim: “Glupost je najveće siromaštvo.”[25]

6. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan koje je siromaštvo najteže: “Nevjerstvo nakon vjerovanja.”[26]

7. Imam Ali, mir s njim: “Najgore siromaštvo je siromaštvo duše.”[27]

8. Imam Ali, mir s njim: “Bogatstvo i siromaštvo postaju očiti nakon davanja djela na uvid Allahu, dž.š.”[28]

9. Imam Ali, mir s njim: “Nema siromaštva nakon Dženneta, niti bogatstva nakon Džehennema.”[29]

10. Imam Hasan, mir s njim, kada je bio upitan u vezi sa siromaštvom: “To je pohlepa duše za svakom stvari.”[30]

11. Imam Hadi, mir s njim: “Siromaštvo je pohlepa nefsa i teški očaj.”[31]

Pohvaljeno i pokuđeno siromaštvo

1. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan u vezi sa onim što se prenosi od Ebu Zerra: “Tri su stvari koje ljudi mrze, a ja ih volim: smrt, siromaštvo i nevolja”: “Ove riječi nemaju značenje kako ih ljudi obično razumiju, već se želi reći da mu je smrt u pokoravanju Allahu draža od života s griješenjem prema Allahu, siromaštvo u pokoravanju Allahu draže mu je od bogatstva s griješenjem prema Allahu, a nevolje s pokoravanjem Allahu draže su mu od blagostanja s griješenjem prema Allahu.”[32]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Siromaštvo s nama bolje je nego bogatstvo s drugima i pogibija s nama je bolja nego život s drugima.”[33]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Bogatstvo koje te sprječava od nepravednosti bolje je od siromaštva koje te vuče u grijeh.”[34]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Siromaštvo je crvena smrt.” Upitah (prenosilac hadisa): “Misliš na siromaštvo u novcu?” Odgovori: “Ne, nego na siromaštvo vjerovanja.”[35]

Ponižavanje sirotinje

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ponizi vjernika ili vjernicu, ili ga omalovaži usljed siromaštva ili usljed neznatnog imetka koji posjeduje, razglasit će to Uz višeni Allah na Sudnjem danu, a zatim će ga osramotiti.”[36]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ne omalovažavajte svoju nemoćnu braću. Zaista, ko bude omalovažio vjernika, neće ga Allah, dž.š., pridružiti u Džennet, osim da se pokaje!”[37]

3. Imam Rida, mir s njim: “Ko susretne siromašnog muslimana pa ga pozdravi, ali ne pozdravom kojim susreće bogataša, susrest će Allaha, dž.š., na Sudnjem danu u stanju srdžbe.”[38]

Šta udaljava siromaštvo

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Održavanje veze s rodbinom produžava život i udaljava siromaštvo.”[39]

2. Imam Ali, mir s njim: “Liječite siromaštvo milostinjom i darežljivošću.”[40]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Tajno dobročinstvo i milostinja udaljuju siromaštvo.”[41]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Jamčim onome ko bude umjeren i štedljiv da neće nikad osiromašiti.”[42]

Šta uzrokuje siromaštvo

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se izdaje za siromaha, postat će siromah.”[43]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Povjerenje donosi bogatstvo, a iznevjeravanje donosi siromaštvo.”[44]

3. Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji želi mnogo od Dunjaluka osuđen je na siromaštvo, a onaj ko se okrene od njega pomognut je lagodnošću.”[45]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko otvori pred sobom vrata traženja, Allah, dž.š., će pred njim otvoriti vrata siromaštva.”[46]

5. Imam Bakir, mir s njim, je rekao Ebu Nu‘manu: “Nemoj da putem nas stičeš imetak od ljudi, jer jedino što će ti Allah, dž.š., time uvećati je siromaštvo.”[47]

6. Imam Sadik, mir s njim, od njegovih predaka, mir s njima: “Ko ne bude tražio od Allaha iz Njegovog izobilja, bit će siromah.”[48]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Svakom čovjeku koji proklinje svoje dijete bit će u naslijeđe ostavljeno siromaštvo.”[49]

Božije izvinjenje siromasima

1607. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista će se Allah, dž.š., na Sudnjem danu izviniti svome robu vjerniku koji je bio siromašan na Dunjaluku, kao što se brat izvinjava bratu. Reći će mu: ‘Tako mi moći i veličine, nisam te na Dunjaluku učinio siromašnim zato što si kod Mene beznačajan! Skloni ovaj prekrivač i pogledaj čime sam ti nadomjestio Dunjaluk.’” Reče: “Sklonit će ga i reći će: ‘Nije mi naudilo ono što Si mi uskratio na Dunjaluku pored ovoga čime mi to nadomješćuješ!’”[50]

Ukras siromaštva

I to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena da zarađuju pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznat ćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima.[51]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, dž.š., siromaštvo učinio pologom među Svojim stvorenjima. Zbog toga, ko ga bude prikrio, dat će mu Allah nagradu kao onome koji stalno posti.”[52]

2. Imam Ali, mir s njim: “Uzdržanost je ukras siromaštva.”[53]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Najteža stvar je prikrivanje siromaštva.”[54]

Blago li siromašnim!

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Blago li strpljivoj sirotinji, oni su ljudi koji vide skriveni svijet Nebesa i Zemlje!”[55]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromasi su kraljevi Džennetlija: svi ljudi žude za Džennetom, a Džennet žudi za siromasima.”[56]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Pregledao sam Džennet i vidio da su većina njegovih stanovnika siromasi.”[57]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko umre a ne ostavi iza sebe ni dirheme, ni dinare, niko od njega neće bogatiji ući u Džennet.”[58]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je posljednji vjerovjesnik koji će ući u Džennet Sulejman, a.s., zbog onoga što mu je dato na Dunjaluku.”[59]

6. Imam Sadik, mir s njim, je rekao Muhammedu Hazzazu: “Ideš li na pazar? Gledaš li voće koje se prodaje i ostalu robu koju želiš, a ne možeš je kupiti?” Odgovorih: “Da.” On reče: “Znaj da za sve ono što vidiš, a ne možeš kupiti, imaš po jedno dobročinstvo.”[60]


[1] El-Kafi, 2/307/4.

[2] Kenzul-‘ummal, 16687.

[3] Džami‘ul-ahbar, 300/817.

[4]Avalijul-leali, 1/40/41.

[5] Džami‘ul-ahbar, 299/816.

[6] Nehdžul-belaga, mudrost 163.

[7] Isto, mudrost 3.

[8] Džami‘ul-ahbar, 300/818.

[9] Nehdžul-belaga, mudrost 319.

[10] Isto, mudrost 56.

[11] Biharul-envar, 72/55/85.

[12] El-Firdevs, 3/157/4424.

[13] Kenzul-‘ummal, 16669.

[14] El-Kafi, 2/265/22.

[15] Isto, 2/260/2.

[16] Kenzul-‘ummal, 44144.

[17] Biharul-envar, 72/56/86.

[18] Gurerul-hikem, 5904.

[19] El-Kafi, 2/263/12.

[20] Mufredatu elfazil-Kur’an, 641.

[21] Biharul-envar, 95/462.

[22] Isto, 77/150/86.

[23] Isto, 72/56/86.

[24] Nehdžul-belaga, mudrost 54.

[25] Isto, mudrost 38.

[26] Biharul-envar, 77/377/1.

[27] Gurerul-hikem, 6547.

[28] Nehdžul-belaga, mudrost 452.

[29] Tuhaful-‘ukul, 216.

[30] Isto, 225.

[31] Biharul-envar, 78/368/3.

[32] Me‘anil-ahbar, 165/1.

[33] El-Haraidžu vel-džeraih, 2/739/54.

[34] El-Fekih, 3/166/3614.

[35] El-Kafi, 2/266/2.

[36] Biharul-envar, 72/44/52.

[37] El-Hisal, 614/10.

[38] Emalis-Saduk, 359/5.

[39] Biharul-envar, 74/103/61.

[40] Gurerul-hikem, 5156.

[41] Biharul-envar, 74/81/83.

[42] El-Hisal, 9/32.

[43] Biharul-envar, 76/316/6.

[44] Isto, 75/114/6.

[45] Tuhaful-‘ukul, 221.

[46] Biharul-envar, 103/20/4.

[47] Isto, 78/184/11.

[48] Isto, 76/316/6.

[49] Isto, 104/99/77.

[50] El-Kafi, 2/264/18.

[51] El-Bekare, 273.

[52] El-Kafi, 2/260/3.

[53] Nehdžul-belaga, mudrost 68.

[54] Biharul-envar, 78/249/87.

[55] El-Kafi, 2/263/13.

[56] Biharul-envar, 72/49/58.

[57] Musned Ibn Hanbel, 1/504/2086.

[58] Biharul-envar, 71/267/17.

[59] Biharul-envar, 72/52/76.

[60] Isto, 72/25/19.

  • 7 Decembra, 2022