Zajam

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zajam

Ko će Allahu dobar zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a imat će i časnu nagradu.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko da zajam potištenom koji je izgubio imetak i na lijep način ga kasnije zatraži od njega, počeo je svoja djela ispočetka (grijesi su mu oprošteni), a Allah, dž.š., će mu za svaki dirhem dati po hiljadu džennetskih zlatnika.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Od koga brat vjernik bude tražio pozajmicu i on bude u stanju da mu je dâ, ali ne učini tako, uskratit će mu Allah miris Dženneta.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko se osloni na Boga, dovoljan mu je. Ko od Njega traži, On mu daje. Ko Mu pozajmi, On mu vrati. Ko Mu zahvali, On ga nagradi.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim, u savjetu sinu Hasanu, mir s njim: “Kad god susretneš osobu kojoj je potrebna pomoć i koja može nositi za te opskrbu tvoju do uručenja natrag na Danu sudnjem, kad će ti ona trebati, onda je primi kao priliku dobru i podaj da ti opskrbu nosi. Stavi u nju što više možeš, jer možda ćeš je tražiti pa je nećeš moći naći. Ako osoba neka želi zajma od tebe u doba obilja tvoga da bi ti to vratila u doba potrebe tvoje, onda iskoristi tu priliku.”[5]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Na kapiji džennetskoj piše: ‘Nagrada za zajam je osamnaest sevapa, a za milostinju deset’, zbog toga što je zajam u ruci samo onoga koji ima potrebu, a milostinja može dospjeti u ruke i onoga koji nema potrebe.”[6]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Više volim pozajmiti nego u istom iznosu udijeliti milostinju.”[7]

Čekanje dužnika u nevolji

A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, nek znate, da dug poklonite.[8]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude čekao dužnika u nevolji Bog će ga, onoga Dana kada ne bude hlada, osim Njegovog, zakloniti u hladu Svome.”[9]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko da zajam vjerniku i sačeka dok bude imao da mu ga vrati, njegov je imetak u zekatu, a on u namazu s melecima sve dok mu ne bude vraćen.”[10]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi da mu se odgovori na dovu i da mu tuga bude otklonjena, treba olakšati nevoljniku.”[11]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Plašite se prokletstva nevoljnika.”[12]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Kao što nije dozvoljeno tvome dužniku da odgađa povrat duga ukoliko je u mogućnosti vratiti ga, ni tebi nije dozvoljeno da navaljuješ na njega kada znaš da je u nevolji.”[13]


[1] El-Hadid, 11.

[2] Sevabul-a‘mal, 341/1.

[3] Emalis-Saduk, 350/1.

[4] Nehdžul-belaga, govor 90.

[5] Isto, oporuka 31.

[6] Biharul-envar, 103/138/2.

[7] Sevabul-a‘mal, 167/4.

[8] El-Bekare, 280.

[9] El-Kafi, 8/9/1.

[10] Sevabul-a‘mal, 166/1.

[11] Kenzul-‘ummal, 15398.

[12] Isto, 15424.

[13] Sevabul-a‘mal, 167/5.

  • 7 Decembra, 2022