Privreda i umjerenost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Privreda i umjerenost

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Pravednost vladara i niske cijene pokazatelji su zadovoljstva Božijeg Njegovim stvorenjima, a nepravednost vladara i visoke cijene pokazatelji su srdžbe Boga, dž.š., prema Njegovim stvorenjima.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Od stvari koji utiču na opstojnost muslimana i islama je i okolnost da imetak bude u rukama onih koji znaju njegovo pravo i koji ga troše u dobro, a od onoga što utiče na nestanak islama i muslimana je da se imetak nalazi kod onih koji ne znaju njegovo pravo i koji ga ne troše na dobro.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Visoke cijene kvare moral, uništavaju povjerenje i uznemiravaju vjernike.”[3]

Korist od umjerenosti u životu

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Umjerenost u trošenju je polovina sredstava za život.”[4]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude umjeren u trošenju, Allah će ga učiniti bogatim.”[5]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema Allahu dražeg rashoda od umjerenog rashoda.”[6]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Umjerenost u trošenju, lijepo ponašanje i ispravan put spadaju u dvadeset i neki dio poslanstva.”[7]

5. Imam Ali, mir s njim: “Umjerenost u trošenju je dostatnost.”[8]

6. Imam Ali, mir s njim: “Umjerenost uvećava mali imetak, a rasipništvo uništava veliki imetak.”[9]

7. Imam Ali, mir s njim: “Ko god bude umjeren, olakšat će mu se životni troškovi.”[10]

8. Imam Ali, mir s njim: “Rasipništvo je razlog propasti, a umjerenost uzrok bogatstvu.”[11]

9. Imam Kazim, mir s njim: “Umjeren čovjek neće biti siromašan.”[12]

10. Imam Askeri, mir s njim: “Umjerenost ima svoju mjeru pa ukoliko se ona prekorači, prerasta u tvrdičluk.”[13]


[1] El-Kafi, 5/162/1.

[2] Isto, 4/25/1.

[3] Isto, 5/164/6.

[4] Kenzul-‘ummal, 5434.

[5] Tenbihul-havatir, 1/167.

[6] Biharul-envar, 76/269/17.

[7] Tenbihul-havatir, 1/167.

[8] Biharul-envar, 78/10/67.

[9] Gurerul-hikem, 334, 335.

[10] Biharul-envar, 71/342/15.

[11] Isto, 71/347/13.

[12] El-Hisal, 620/10.

[13] Ed-Durretul-bahire, 43.

  • 7 Decembra, 2022