Odmazda

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Odmazda

U odmazdi vam je život, o razumom obdareni, da biste bogobojazni postali![1]

Ovaj sveti mjesec je nasuprot onog svetog mjeseca, a i u svetinjama vrijedi odmazda: onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte, i znajte da je Allah na strani bogobojaznih.[2]

Mi smo im u Tevratu propisali: glava za glavu, oko za oko, nos za nos, uho za uho, zub za zub, i rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, bit će mu to iskupljenje za grijehe. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio pravi su nasilnici.[3]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, ja sam čovjek poput vas i možda je moj odlazak od vas blizu. Zato ukoliko sam nekoga oštetio po pitanju obraza ili kose ili kože ili nečeg od imetka, evo Muhammedovog obraza i kose i kože i imetka, pa ustanite i nadoknadite! I neka niko ne kaže strah me je neprijateljstva i mržnje Muhammedove. Znajte, da ova dva svojstva nisu u mojoj prirodi i nisu od moga odgoja.”[4]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema čovjeka muslimana kojem bude nanesena neka tjelesna povreda, a on pređe preko toga, tj. ne osveti se, a da ga Allah, dž.š., neće uzdići za jedan stepen i da mu neće oprostiti jedan grijeh.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Allah, dž.š., propisao je obaveznim vjerovanje, radi čišćenja od prljavštine idolopoklonstva i odmazdu radi očuvanja krvi.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Vrati kamen odakle ti je došao, jer zlo se ne odbija, osim silom.”[7]

5. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim u vezi Božijih riječi: “U odmazdi vam je život: Zato što ako se neko namjeri ubiti čovjeka i zna da će u tom slučaju da mu se osvete on će se suzdržati od ubistva što biva razlogom da ostane živ i onaj koga je htio ubiti a i da ostane živ i on, tj. zločinac koji je htio izvršiti ubistvo, kao što je i razlog života drugih ljudi, jer kada ljudi znaju da je odmazda obavezna, iz straha od osvete neće se odvažiti na ubistvo.”[8]

Uzdržavanje od odmazde

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko oprosti krv, nema za njega druge nagrade, osim Dženneta.”[9]

2. Imam Sadik, mir s njim kada je bio upitan u vezi s Božijim riječima: A onome ko od odmazde odustane, bit će mu to iskupljenje: “Očistit će se od grijeha u mjeri u kojoj je oprostio.”[10]


[1] El-Bekare, 179.

[2] El-Bekare, 194.

[3] El-Maide, 45.

[4] Kenzul-‘ummal, 39831.

[5] Isto, 39850.

[6] Nehdžul-belaga, mudrost 252.

[7] Gurerul-hikem, 5394.

[8] Et-Tefsirul-mensub ilel-Imamil-‘Askeri, 595/354.

[9] Kenzul-’ummal, 39854.

[10] El-Kafi, 7/358/1.

  • 7 Decembra, 2022