Žurba

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Žurba

Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazat ću Ja vama, doista, dokaze Svoje, zato Me ne požurujte![1]

Čovjek moli za zlo kao što moli za dobro; čovjek je doista nagao.[2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista ljude uništava žurba. Kada bi se pribrali, niko ne bi stradao.”[3]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Pribranost je od Allaha, a žurba od šejtana.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Žurba je razlog posrtanju.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Uz žurbi su posrnuća brojna.”[6]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Uz pribranost ide sigurnost, a uz žurbu pokajanje.”[7]

Žurba s dobrim djelima

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Allah voli od dobrih djela ona koja se brzo čine.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Oklijevanje je pohvaljeno u svim stvarima, osim u ukazanim prilikama za dobro djelo.”[9]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Govorio je moj otac: ‘Kada odlučiš učiniti dobro djelo, požuri jer ne znaš šta se može dogoditi!’”[10]


[1] El-Enbija, 37.

[2] El-Isra, 11.

[3] El-Mehasin, 1/340/697.

[4] Isto, 1/340/698.

[5] Gureru-l-hikem, 432.

[6] Isto, 9740.

[7] El-Hisal, 100/52.

[8] El-Kafi, 2/142/4.

[9] Gureru-l-hikem, 1937.

[10] El-Kafi, 3/142/3.

  • 2 Decembra, 2022