Mudžiza (nadnaravno djelo)

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Mudžiza (nadnaravno djelo)

1. Imam Sadik, mir s njim: “Mudžiza je Božiji znak koji On daje samo vjerovjesnicima, poslanicima i Svojim dokazima, da bi se razlikovala istina iskrenog od laži lažova.”[1]

Mudrost različitosti poslaničkih mudžiza

1. Imam Hadi, mir s njim, u odgovoru na Ibn Sikkitovo pitanje o razlozima zbog kojih se Musa u svome poslanstvu poslužio štapom, izbijeljenom rukom i sredstvima protiv sihra i čarolija, Isa sa sredstvima liječenja, a Muhammed, s.a.v.a., i svi vjerovjesnici sa riječima i govorom: “Kada je Allah, dž.š., poslao Musaa, u to vrijeme bijaše preovladalo čarobnjaštvo te im je on od Boga donio nešto čega među njima nije bilo, kao i ono što će uništiti njihove

čarolije i sihre, te je na taj način učvrstio dokaz Božiji protiv njih. Kada je poslao Isaa, mir s njim, bilo je to vrijeme hroničnih bolesti i potrebe za medicinom, i od Boga im je donio ono čemu među njima sličnog nije bilo, ono čime je Božijim dopuštenjem oživljavao mrtve i liječio ljude koji su slijepi rođeni i gubavce, i na taj način je učvrstio dokaz Božiji nad njima. Kada je poslan Muhammed, s.a.v.a., u vrijeme njegova poslanstva ljudi su bili dobri govornici” – i čini mi se, prenosi Ibn Sikkit, da je rekao “i pjesnici” – “i on im je donio od Allaha pouke i mudrosti kojima je poništio njihov govor i učvrstio dokaz Božiji nad njima.”[2]


[1] ‘Ilelu-š-šerai‘, 122/1.

[2] El-Kafi, 1/24/20.

  • 2 Decembra, 2022