Veličanje, odavanje počasti

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Veličanje, odavanje počasti

Veličanje, poštivanje naredbodavaca

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Nemojte ustajati jedni drugima kao što to čine nearapi.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Svakome ko voli da mu ljudi naspram njega stoje dok on sjedi, mjesto je u Džehennemu.”[2]

3. Ebu Zerr, r.a.: “Vidio sam Selmana i Bilala kako idu u susret Poslaniku, s.a.v.a. Iznenada se Selman spusti pred noge Poslanika i poljubi ih. Poslanik, s.a.v.a., ga spriječi u tome, a zatim mu reče: ‘Selmane, ne čini mi ono što čine nearapi svojim kraljevima. Ja sam rob od robova Božijih, jedem ono što jedu robovi i sjedim i ustajem kao što sjede i ustaju robovi.’”[3]

4. Imam Ali, mir s njim, stanovnike Enbara koji mu se zaputiše pješke, te potom potrčaše pred njim, kada se bijaše uputio prema Siriji, upita: “Zašto to činite?” Oni odgovoriše: “Ovo je naš običaj kojim iskazujemo poštovanje našim prvacima.” On reče: “Boga mi, to ne koristi prvacima vašim. Zaista se mučite na Ovom svijetu, a time sebi pripremate nesreću za Ahiret. Kako je štetan napor iza kojeg sli jedi kazna, a kako je dobrobitan spokoj u kojem postoji sigurnost od vatre.”[4]

Kakvo treba biti poštovanje

Eto tako! Pa ko poštuje Allahove propise, to je znak čestita srca.[5]

Eto tako! A ko poštuje Allahove svetinje, pa to je za njega kod Gospodara bolje, a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno, pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte govor neistiniti.[6]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista u veličanje veličanstva Božijeg spada izražavanje poštovanja prema starim, prema onome koji poznaje Kur’an i prema pravednom predvodniku.”[7]

2. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o ustajanju pred čovjekom iz poštovanja: “Pokuđeno djelo, osim pred vjerskim uglednikom.”[8]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Poštuj učenjaka zbog njegovog znanja i nemoj se raspravljati s njim, a smatraj beznačajnim neznalicu zbog njegova neznanja; ipak ga nemoj tjerati od sebe, već mu priđi i poduči ga.”[9]

Rekao je Šehid Prvi, k.s., u knjizi Kavaid: “Nema nikakve prepreke u iskazivanju poštovanja prema vjernicima po običajima vremena u kojem živimo, iako takav način nije prenesen od prethodnika, kako to općenito svjedoče ajeti i rivajeti. Uzvišeni Allah je rekao: Eto tako! Pa ko poštuje Allahove propise, to je znak čestita srca, i također je rekao: Eto tako! A ko poštuje Allahove svetinje, pa to je za njega kod Gospodara bolje. I na osnovu riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: “Ne budite neprijatelji jedni drugima, ne zavidite jedni drugima, ne okrećite leđa jedni drugima, ne prekidajte međusobne veze, budite braća, o robovi Božiji!” Iz predočenog slijedi da je dopušteno ustajati i klanjati se radi iskazivanja poštovanja; štaviše, ako neiskazivanje poštovanja na ovaj način može uzrokovati neprijateljstvo, prekidanje veze ili uvredu, u tom slučaju je i obavezno. Vjerodostojna je predaja u kojoj se prenosi da je Poslanik ustajao pred Fatimom i pred Džaferom kada se ovaj vratio iz Etiopije. Rekao je Ensarijama: “Ustajte pred svojim uglednicima!”

Također se prenosi da je, kada se Ikrima ibn Ebi Džehl vratio iz Jemena, Poslanik bio veseo i ustao je pred njim.”[10]


[1] Biharul-envar, 16/240.

[2] Isto, 16/240.

[3] Isto, 76/63/3.

[4] Nehdžul-belaga, mudrost 37.

[5] El-Hadždž, 32.

[6] El-Hadždž, 30.

[7] Kenzul-‘ummal, 25507.

[8] El-Mehasin, 1/364/786.

[9] Tuhaful-‘ukul, 394.

[10] Biharul-envar, 76/38/35.

  • 2 Decembra, 2022