Korenje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Korenje

Pokuđenost korenja

1. Hidr, a.s., kada je savjetovao Musaa, a.s.: “O sine Imranov, nemoj nikoga koriti kada zgriješi, radije plači nad svojim grijehom!”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ruži svoga brata zbog grijeha za koji se ovaj pokajao, neće umrijeti a da ne počini taj isti grijeh!”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko otkrije bestidno djelo, isti je kao i onaj koji ga je počinio. Ko izgrdi vjernika zbog neke stvari, neće umrijeti dok ne učini istu takvu stvar.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada sluga nekog od vas počini blud, kaznite ga propisanom kaznom, ali ga ne korite!”[4]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Ukoliko te brat vjernik kori zbog onoga što zna u vezi s tobom, ne kori ga u vezi s onim što znaš o njemu: tako ćeš ti imati nagradu, a on grijeh.”[5]

6. Imam Bakir, mir s njim: “Nema čovjeka koji izgrdi u oči svoga brata vjernika, a da neće umrijeti od najgore smrti: takav ne zaslužuje da vidi dobro i sreću.”[6]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Ko izgrdi vjernika, izgrdit će ga Allah, dž.š., i na Dunjaluku, i na Ahiretu.”[7]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Ne pokazuj zadovoljstvo nesrećom koja je pogodila tvoga brata da se ne bi Allah smilovao njemu, a tebi usmjerio tu nesreću.” Ta kođer je rekao: “Ko se raduje nesreći koja je zadesila njegova brata, neće napustiti Dunjaluk dok i njega ista ne zadesi.”[8]


[1] Kisasul-enbija, 157/171.

[2] Tenbihul-havatir, 1/113.

[3] El-Kafi, 2/356/2.

[4] Tenbihul-havatir, 1/57.

[5] Isto, 2/155.

[6] El-Kafi, 2/361/9.

[7] Isto, 2/356/1.

[8] Isto, 2/359/1.

  • 2 Decembra, 2022