Izdaja

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Izdaja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne iznevjeri onoga ko je tebe prevario, jer bi bio kao on.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije od nas onaj ko pronevjeri povjerenje.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Izdaja je korijen dvoličnosti.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik može biti sklon svakoj naravi osim izdaje i laganja.”[4]

5. Muavija ibn Ammar: “Pitao sam Imama Sadika: ‘Dao sam novac na čuvanje jednom čovjeku i on neće da mi ga vrati. Potom je on kod mene ostavio svoj imetak. Da li je meni dozvoljeno da uzmem od tog imetka u zamjenu za moj novac kod njega?’ Imam reče: ‘Ne, to je izdaja.’”[5]

6. Ebu Sumame: “Otišao sam do Imama Bakira, mir s njim, i rekao mu: ‘Neka sam žrtvovan za tebe, želim se naseliti u Mekku, ali sam dužan jednom murdžiji.[6] Šta je tvoje mišljenje o ovome?’ Imam reče: ‘Vrati mu svoj dug i gledaj da ne susretneš Allaha Uzvišenoga sa dugom, jer vjernik ne iznevjerava.’”[7]

 

Tumačenje izdaje i izdajnika

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Objelodanjivanje tajne tvoga brata je izdaja, zato to izbjegavaj!”[8]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri su znaka izdajnika: nepokornost Milostivom, uznemiravanje komšija, mržnja prema njemu ravnim i približavanje zabludi.”[9]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Izdajnik je onaj ko svoju dušu zaokupi drugom dušom i čiji je današnji dan gori od jučerašnjeg.”[10]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ko od naših sljedbenika, kad neko od njegove braće zatraži od njega pomoć u potrebi, ne ulaže sav svoj trud da udovolji toj potrebi, zaista je izdao Allaha, Njegova Poslanika i vjernike!”[11]

5. Imam Dževad, mir s njim: “Čovjeku je dovoljno izdajništvo da bude povjerljiv za izdajnike.”[12]

 

Vrhunac izdajstva

1. Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac izdajstva je izdaja prisnog prijatelja i kršenje ugovora.”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Jedna od najgnusnijih izdaja je pronevjera povjerenih stvari.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaista, najveća pronevjera jeste pronevjera naroda, a najgnusnija izdaja jeste izdaja vođa.”[15]


[1] El-Bihar, 103/175/3.

[2] Isto, 75/172/14.

[3] Gureru-l-hikem, 969.

[4] El-Ihtisas, 231.

[5] Nuru-s-sekalejn, 2/144/68.

[6] Pripadnik sekte koja smatra da vjerovanje griješenjem ne gubi vrijednost.

[7] ‘Ilelu-š-šerai‘, 528/7.

[8] El-Bihar, 77/89/3.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 22.

[10] Gureru-l-hikem, 2013.

[11] El-Bihar, 75/175/7.

[12] Isto, 78/364/4.

[13] Gureru-l-hikem, 6374.

[14] Isto, 9310.

[15] Nehdžu-l-belaga, pismo 26.

  • 19 Novembra, 2022