Udjeljivanje milostinje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Udjeljivanje milostinje

Udjeljivanje

O vjernici, udijelite od onoga čime vas Mi darujemo prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! A nevjernici, oni čine nepravdu.[1]

Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga što vam On ostavlja da naslijedite, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika.[2]

Ono što udijelite u vašu je korist.[3]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Tlo na Sudnjem danu bit će od vatre, osim hladovine vjernika: njegova milostinja pravi mu hladovinu.”[4]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko udijeli jedan dirhem na putu Božijem, Allah, dž.š., upisat će mu sedam stotina sevapa.”[5]

3. Poslanik, s.a.v.a., svojim ashabima: “Ko od vas više voli imetak svojih nasljednika nego svoj imetak?” Rekoše: “Poslaniče, nema među nama onoga kome je imetak nasljednika draži od njegovog imetka.” Poslanik reče: “Zaista je vaš imetak ono što pošaljete, a imetak vaših nasljednika je ono što ostane iza vas.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Blago onome koji višak svoga imetka udijeli i koji se uzdrži od suvišnog govora.”[7]

5. Imam Ali, mir s njim: “Onim što ste udijelili vi ste u povoljnijem položaju od onoga u čije ruke je to stiglo.”[8]

6. Imam Ali, mir s njim, u savjetu sinu Hasanu, mir s njim: “Ti od Dunjaluka imaš koristi u onome od čega izgradiš svoj Ahiret; zato udjeljuj na Putu istine i nemoj biti rizničar drugima.”[9]

7. Imam Bakir, mir s njim: “Nemoj davati poklon sa namjerom da dobiješ više od njega.”[10]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Proklet je, proklet onaj kome je Allah dao imetak, a on iz njega ništa ne udjeljuje.”[11]

Allah je obećao naknadu za udjeljivanje

Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će naknaditi, On je najbolji opskrbnik.”[12]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Imetak nikada neće biti umanjen davanjem milostinje; zato udjeljujte i ne strepite!”[13]

2. Aiša: “Zaklali su ovcu i razdijelili njeno meso, a zatim je Poslanik, s.a.v.a., upitao: ‘Je li šta ostalo?’ Aiša reče: ‘Ostala nam je samo plećka.’ Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Sve nam je ostalo, osim plećke.’”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko je uvjeren u naknadu, udjeljuje obilno.”[15]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Udjeljuj i budi siguran u naknadu!”[16]

5. Imam Sadik, mir s njim, rekao je čovjeku koji je navodeći ajet: Šta god vi udijelite, On će naknaditi, dao do znanja da on udjeljuje, ali mu ne biva naknađeno: “Zar ti smatraš da se Allah ne drži svoga obećanja?” On odgovori: “Ne.” Imam reče: “Pa šta je razlog?” On reče: “Ne znam.” Imam reče: “Ako neko od vas stekne halal imetak i udijeli ga gdje treba, neće udijeliti ni dirhema, a da mu to Allah neće naknaditi.”[17]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Milostinja vraća dug i ostavlja blagodat.”[18]

Udjeljivanje onoga što se voli

Nećete stići do dobrostivosti sve dok ne udijelite od onoga što volite; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.[19]

1. Ebu Tufejl: “Kupio je Ali, mir s njim, odjeću koja mu se svidjela te je zato udijelio milostinju.”[20]

2. Imam Sadik, mir s njim, kada je udijelio šećer, a neko reče: “Udjeljuješ šećer?!”: “Da, nema mi ništa od njega draže, a ja volim udjeljivati ono što mi je najdraže.”[21]

Ko ne ulaže u pokornost Allahu, ulaže u nepokornost

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko namjerno sprječava svoj imetak dobrim ljudima, Allah će njegov imetak silom otpremiti lošim ljudima.”[22]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Nema čovjeka koji će se ustegnuti da utroši jedan dirhem tamo gdje zaista treba, a da neće utrošiti dva dirhema tamo gdje nikako ne treba.”[23]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Ne odbijaj trošiti na Putu Božijem; u suprotnom, utrošit ćeš dvostruko u neposlušnost Bogu.”[24]

Prednost udjeljivanja u neimaštini

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Tri stvari spadaju u zbilju vjerovanja: udjeljivanje u neimaštini, pravedno postupanje prema ljudima i prenošenje znanja onome koji ga traži.”[25]

2. Imam Zejnu­l­Abidin, mir s njim: “U lijep ahlak vjernika spada udjeljivanje u mjeri moći.”[26]

Od koga se ne prihvata udjeljivanje

Reci: “Udjeljivali drage volje ili mrzovoljno, od vas se neće primiti, jer vi ste opak narod!” A ništa ne sprječava da budu primljena njihova da vanja, osim što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, i što namaz nerado obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.[27]

1. Imam Bakir, mir s njim, kada je bio upitan u vezi sa ajetom: Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili: “Kada su ljudi prihvatali islam, kod njih je bilo zarade od kamate i haram imetka te bi ljudi namjerno iz svoga imetka upravo to udjeljivali. Zato im je Allah zabranio da to čine. Udjeljivanje nije ispravno, osim iz dopuštene zarade.”[28]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ako bi ljudi sticali imetak na način kako im je Allah dozvolio pa iz njega udjeljivali tamo gdje im je Allah zabranio, ne bi to od njih prihvatio; a ako bi sticali na nedozvoljen način i udjeljivali tamo gdje im je naređeno, ne bi to od njih prihvatio, sve dok ne steknu na ispravan način i ne udijele na valjano mjesto.”[29]


[1] El-Bekare, 254.

[2] El-Hadid, 7.

[3] El-Bekare, 272.

[4] El-Kafi, 4/3/6.

[5] Emali-t-Tusi, 183/306.

[6] Et-Tergibu ve-t-terhib, 2/50/8.

[7] Biharul-envar, 96/117/9.

[8] Gureru-l-hikem, 3834.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 83.

[10] Biharul-envar, 96/144/13.

[11] Isto, 96/133/67.

[12] Es-Sebe, 39.

[13] Biharul-envar, 96/131/62.

[14] Kenzu-l-‘ummal, 16150.

[15] Nehdžu-l-belaga, mudrost 138.

[16] Biharul-envar, 96/130/57.

[17] Mekarimu-l-ahlak, 2/21/2053.

[18] El-Kafi, 4/9/1.

[19] Ali ‘Imran, 92.

[20] Medžme‘u-l-bejan, 2/792.

[21] El-Kafi, 4/61/3.

[22] Džami‘u-l-ahbar, 505/1395.

[23] El-Kafi, 3/504/7.

[24] Tuhafu-l-‘ukul, 407.

[25] Biharul-envar, 77/52/3.

[26] Tuhafu-l-‘ukul, 282.

[27] Et-Tevbe, 53­54.

[28] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/149/492.

[29] El-Fekih, 2/57/1694.

  • 28 Decembra, 2022