Namaz – 2

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Namaz – 2

Noćni namaz

Vrijednost noćnog namaza

I probdij dio noći u molitvi – to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na Onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.[1]

Ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije.[2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Džebrail me stalno savjetovao na noćni namaz sve dok nisam pomislio da najbolji ljudi moga ummeta neće nikako spavati.”[3]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Smilovao se Allah čovjeku koji ustane noću i klanja i probudi suprugu te i ona klanja, a ako ne može da je probudi, poprska je vodom po licu. Smilovao se Allah ženi koja

ustane noću da klanja a probudi i svoga supruga te i on klanja, a ako ne može da ga probudi, poprska ga vodom po licu.”[4]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se čovjek osami sa svojim Gospodarom usred tamne noći i uputi mu svoje dove, učvrsti mu Bog svjetlo u srcu … Zatim kaže Uzvišeni Allah melecima: ‘O meleci moji, pogledajte roba moga, osamio se sa Mnom u tamnoj noći, dok se loši ljudi zabavljaju, a nemarni spavaju. Budite svjedoci da Sam mu oprostio.”[5]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se noćnog bdijenja jer je to običaj dobrih robova prije vas. Zaista, noćno bdijenje približava Bogu i sprječava grijehe.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “Noćno bdijenje donosi sa sobom tjelesno zdravlje, zadovoljstvo Gospodara Svevišnjeg, ulazak u okrilje Njegove milosti i privrženost ahlaku vjerovjesnika.”[7]

6. Imam Ali, mir s njim: “Nisam propustio noćni namaz otkako sam čuo Poslanika, s.a.v.a., da kaže: ‘Noćni namaz je svjetlo.’” Na to upita Ibnul-Kevva: “Čak i u Lejletu-l-heriru?” Odgovori:

“Čak i u Lejletu-l-heriru.”[8]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Čast vjernika je u noćnom namazu, a dostojanstvo je u ustezanju od udaranja na tuđi obraz.”[9]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Ne propuštaj noćno bdijenje, jer gubitnik je onaj koji propušta noćno bdijenje.” [10]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Nema dobrog djela koje čovjek čini a da za njega nije predviđena nagrada u Kur’anu, osim noćnog namaza. Bog nije objavio nagradu za to djelo zbog velike važnosti koje ima kod Njega, već je rekao: Bokovi njihovi se postelja lišavaju…; I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za ono što su činili.[11]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Noćni namaz daje licu bjelinu i svjetlost, noćni namaz daje čovjeku ugodan miris, noćni namaz donosi opskrbu.”[12]

Uzrok lišenosti noćnog namaza

1. Imam Ali, mir s njim, čovjeku koji mu reče: “Lišen sam noćnog namaza!” – odgovori: “Ti si čovjek kojeg su sputali grijesi!”[13]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek izgovori laž zbog koje biva lišen noćnog namaza.”[14]

Nagrada onome ko je odlučio klanjati noćni namaz, ali ga je prespavao

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema čovjeka koji odluči ustati radi obavljanja noćnog namaza, ali ga prespava, a da mu spavanje nije milostinja koju Allah za njega daje i da neće steći nagradu za nakanu koju je učinio.”[15]


[1] El-Isra, 79.

[2] El-Muzzemmil, 6.

[3] Emali-s-Saduk, 349/1.

[4] Sunenu Ebi Davud, 1450.

[5] Emali-s-Saduk, 230/9.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 21428.

[7] El-Bihar, 87/143/17.

[8] Lejletu-l-herir je noć najžešće i najteže borbe na Siffinu, u kojoj je na obje sukobljene strane izginulo na hiljade ljudi; El-Bihar, 41/17/10.

[9] El-Kafi, 3/488/9.

[10] Me‘ani-l-ahbar, 342/1.

[11] El-Bihar, 8/126/27.

[12] ‘Ilelu-š-šerai‘, 363/1.

[13] El-Kafi, 3/450/34.

[14] ‘Ilelu-š-šerai‘, 362/2.

[15] Kenzu-l-‘ummal, 21475.

  • 30 Novembra, 2022