Hrabrost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Hrabrost

1. Imam Ali, mir s njim: “Hrabrost je prisutna čast.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Hrabrost je prisutna pomoć i očigledna vrlina.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ako bi se osobine raščlanile, iskrenost bi išla sa hrabrošću, a kukavičluk sa laži.”[3]

4. Imam Hasan, mir s njim, na pitanje o hrabrosti: “Biti ravan suparniku i strpljiv u vrijeđanju.”[4]

Ono što donosi hrabrost

1. Imam Ali, mir s njim: “Hrabrost je protkana trima osobinama, od kojih svaka ima vrijednost koju druga nema: velikodušnošću, prezirom prema niskosti i željom za ugledom. Ako se ove tri osobine u hrabrom čovjeku jednako upotpune, on postaje junak kojem nema ko da se ispriječi i takav je po odvažnosti poznat u svom vremenu. Ako neka od ovih osobina u njemu nadjača druge, njegova hrabrost i odlučnost u pogledu nje su veće.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost čovjeka odgovara stepenu njegove odlučnosti, istinoljubivost stepenu njegove ljudskosti, hrabrost stepenu njegovog samopoštovanja.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Hrabrost čovjeka odgovara stepenu njegove odlučnosti, a njegov osjećaj časti stepenu njegove gorljivosti.”[7]

4. Imam Ali, mir s njim: “Hrabrost je u mjeri gorljivosti.”[8]

Najhrabriji čovjek

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se svojim ashabima: “Hoćete li da vas obavijestim ko je od vas najčvršći i najjači čovjek?” Oni rekoše: “Da, Božiji Poslaniče.” Poslanik reče: “Najčvršći i najjači čovjek od vas je onaj kojeg, kada je u zadovoljstvu, njegovo zadovoljstvo ne odvodi u grijeh i krivdu, kada je ljut njegova ljutnja ga ne izvodi iz istinitog govora, kada stekne moć, ne poseže za onim što nije njegovo pravo.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najhrabriji čovjek je onaj koji je najvelikodušniji.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najhrabriji čovjek je onaj koji neznanje savlada blagošću.”[11]

4. Imam Ali, mir s njim: “Nema hrabrijeg od razumnog!”[12]

5. Imam Ali, mir s njim: “Najjači čovjek je onaj koji ima najveću vlast nad svojim nefsom.”[13]

Nesreća hrabrosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Nesreća hrabrosti je odbacivanje odlučnosti.”[14]

2. Imam Askeri, mir s njim: “Hrabrost ima mjeru, pa ako se ona pređe, to je nepromišljenost.”[15]


[1] Gureru-l-hikem, 572.

[2] Isto, 1700.

[3] Isto, 7597.

[4] Tuhafu-l-‘ukul, 226.

[5] El-Bihar, 78/236/66.

[6] Nehdžu-l-belaga, izreka 47.

[7] Gureru-l-hikem, 5763.

[8] Isto, 6180.

[9] Me‘ani-l-ahbar, 366/1.

[10] Gureru-l-hikem, 2899.

[11] Isto, 3357.

[12] Isto, 10591.

[13] Isto, 3188.

[14] Isto, 3938.

[15] El-Bihar, 78/377/3.

  • 26 Novembra, 2022