Vitr – zekatul-fitr

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Vitre (zekatu-l-fitr)

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko dadne vitre, Allah mu time nadoknađuje ono što je ispušteno od zekata na njegov imetak.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista davanje vitri upotpunjava post, kao što i salavat na Poslanika upotpunjava namaz, jer onome ko namjerno ne dadne zekatu-l-fitr nema ni posta.”[2]


[1] Vesailu-š-ši‘a, 6/220/4.

[2] El-Fekih, 2/183/2085.

  • 23 Novembra, 2022