Čuvanje tajni

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Čuvanje tajni

Obaveznost čuvanja tajni islamske revolucije

1. Imam Ali, mir s njim: “Šutljivost je razboritost, šutnja je spas, a čuvanje tajni je dio sreće.”[1]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Tako mi Allaha, spreman sam za otkup dati dijelove mesa sa svojih mišica, a da naši sljedbenici ne bi stekli dvije osobine: brzopletost i odavanje

tajni.”[2]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Tako mi Allaha, zaista su mi najdraži oni moji prijatelji koji su najbogobojazniji, najučeniji i oni koji najbolje čuvaju naše riječi.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Naša stvar je pokrivena i ogrnuta prisegom, pa ko nas izda, ponizio ga Allah!”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Čuvanje naše tajne je borba na Putu Božijem.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ko otkrije naš govor na našu štetu, on je poput onoga koji je porekao naše pravo.”[6]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Ko izda naše riječi, nije nas ubio pogreškom, nego namjerno.”[7]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Onaj koji otkriva tajnu – osumnjičen je, a onaj koji je govori onima kojima ne treba – nevjernik je.”[8]

9. Imam Sadik, mir s njim, u vezi s riječima iz Kur’ana: Zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su vjerovjesnike na nepravdi ubijali: “Tako mi Allaha, nisu ih ubijali rukama, niti su to učinili sabljama, već su čuli njihove riječi, zatim su ih odavali, nakon čega su bili hapšeni i ubijani.”[9]

10. Ebu Besir: “Upitao sam Imama Sadika, mir s njim, u vezi s pojavom da mnogo prenosim njegove hadise. On me upita: ‘Da li si sačuvao išta od naših riječi?’ Pokušao sam se prisjetiti, a kada me je vidio u tom stanju, reče: ‘Ono što kažeš svojim prijateljima nije

sporno, ali je otkrivanje tajne da prenosiš riječi onima koji ti nisu prijatelji.’”[10]

Pohvala čovjeka koji čuva tajne

1. Imam Ali, mir s njim: “Blago li svakom čovjeku koji je nepoznat, na kojeg se ne oslanja; poznaje ljude, ali ga ljudi ne poznaju. Poznaje ga Allah po tome što je zadovoljan Njime. Takvi su svjetla upute.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nakon mene će se pojaviti smutnje tame i sljepila koje će poticati na sumnju. Od njih će se sačuvati samo nepoznati.” Neko reče: “Ko su nepoznati, o Predvodniče pravovjernih?” Reče: “Oni za koje ljudi ne znaju šta se dešava u njihovim

dušama.”[12]


[1] Tuhafu-l-‘ukul, 223.

[2] El-Kafi, 2/221/1.

[3] Isto, 2/223/7.

[4] Isto, 2/226/15.

[5] El-Bihar, 75/70/7.

[6] El-Kafi, 2/370/2.

[7] Isto, 2/370/4.

[8] Isto, 2/371/10.

[9] Isto, 2/371/6; El-Bekare, 61.

[10] El-Mehasin, 1/403/910.

[11] El-Kafi, 2/225/12.

[12] Me‘ani-l-ahbar, 166/1.

  • 3 Decembra, 2022