Ašura

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ašura

1. Imam Zejnu­l­Abidin, mir s njim: “Svaki vjernik koji bude plakao zbog pogibije Imama Husejna, mir s njim, tako da mu suze budu tekle obrazima, zbog tih će mu suza Allah Uzvišeni pripremiti mjesto u Džennetu, u kojem će dugo boraviti.”[1]

2. Imam Bakir, mir s njim, u hadisu o zijaretu Husejna, mir s njim, na dan Ašure iz daleka ili iz blizine: “Zatim dozivati Husejna i oplakivati ga, i narediti onima koji su u njegovoj kući i ukoliko nema bojazni od njih da ga oplakuju… I međusobno se tješiti zbog žalosti za Husejnom, mir s njim…” Upitah: “Kako da jedni druge tješimo?” Odgovori: “Govorite: ‘Da nam Allah uveća nagradu zbog žalosti koju imamo za Husejnom, i da nas i vas učini od onih koji će uz Mehdija, mir s njim, člana Ehli­bejta, i zastupnika njegove krvi, tražiti krvarinu za njega.”[2]

3. Imam Rida, mir s njim: “Za koga dan Ašure bude dan žalosti, tuge i plača, učinit će Allah Uzvišeni da mu Sudnji dan bude dan radosti i veselja.”[3]

4. Imam Rida, mir s njim: “Za nekim ko je poput Husejna treba plakati. Zaista, plač za njim uklanja velike grijehe.” Zatim reče: “Kada bi nastupio mjesec Muharem, moga oca ne biste mogli vidjeti nasmijanog, već bi ga savladala tuga, sve dok ne prođe deset dana, a kada nastupi deseti dan, bio bi to za njega dan tuge, žalosti i plača, a ponavljao bi: ‘Ovo je dan kada je ubijen Husejn, mir s njim.’”[4]


[1] Sevabul-a‘mal, 108/1.

[2] Misbahul-mutehedždžid, 772.

[3] ‘Ileluš-šerai‘, 227/2.

[4] Vesailuš-ši‘a, 10/394/8.

  • 2 Decembra, 2022