Obaveze, farzovi

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Obaveze, farzovi

Poticanje na obavljanje obaveza (farzova)

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Radi u skladu sa Božijim farzovima, bit ćeš najbogobojazniji čovjek!”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Farzovi, farzovi! Odnesite ih Allahu, odvest će vas u Džennet!”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Učinite ciljevima traženja vaših ono što vam je Allah stavio u dužnost i molite Ga za ispunjenje prava Njegovih, koja On od vas traži.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Vješto privoli svoj nefs na ibadet, budi blag prema njemu, a ne prisiljavaj ga! Iskoristi spontanost njegovu i živahnost, osim kada su u pitanju dužnosti koje su ti naređene. Zaista se one moraju obavljati u za njih određeno vrijeme.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Nema služenja Allahu kao što je izvršavanje farzova.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Uistinu, ako budeš odvraćen od obavljanja farzova zbog vrline mustehaba, neće opstati nikakva zarađena vrlina zbog napuštanja farza.”[6]

7. Imam Hasan, mir s njim: “Zaista vam je Uzvišeni Allah propisao farzove zbog toga što je ljubazan i milostiv, a ne zbog toga što ima potrebu za njima, dakle to je iz milosti Njegove – nema boga, osim Njega! – prema vama, da bi odvojio čiste od uprljanih i da bi iskušao ono što je u vašim prsima i da bi pročistio ono što vam je u srcima.”[7]

8. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim: “Ko radi u skladu sa onim što mu je Allah, dž.š., propisao, taj spada među najbolje ljude.”[8]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Ničim Mi se Moj rob nije više omilio od činjenja onoga što sam Ja učinio farzom.’”[9]

Ono što je Allah, dž.š., propisao ljudima

1516. Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah je zaista naložio predvodnicima pravde da zadrže sebe na razini najnemoćnijih ljudi, tako da siromaštvo ne bi uzrujalo siromašnog.”[10]

1517. Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah je propisao u imetku imućnih izdržavanje za siromašne. Ne ogladni siromah, osim stoga što se imućni okoristio njegovim pravom.”[11]

1518. Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah propisao je vjerovanje radi čišćenja od idolopoklonstva, namaz radi udaljavanja od oholosti i zekat da bude uzrokom opskrbe.”[12]

1519. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je Allah, dž.š., propisao dužnosti stroge za sve udove tvoje i On će se pozivati na njih na Danu sudnjem protiv tebe.”[13]

Sveobuhvatne obaveze

1520. Imam Ali, mir s njim: “Granice obaveza koje je Allah, dž.š., propisao svojim stvorenjima ogledaju se u pet velikih farzova: namaz, zekat, Hadždž, post i vilajet, koji je čuvar četiriju prethodnih obaveza.”[14]


[1] El-Kafi, 2/82/4.

[2] Nehdžul-belaga, govor 167.

[3] Isto, govor 113.

[4] Isto, pismo 69.

[5] Isto, mudrost 113.

[6] Gurerul-hikem, 3793.

[7] Biharul-envar, 23/99/3

[8] El-Kafi, 2/81/1.

[9] Isto, 2/82/5.

[10] Nehdžul-belaga, govor 209.

[11] Nehdžul-belaga, mudrost 328.

[12] Isto, mudrost 252.

[13] Isto, mudrost 382.

[14] Biharul-envar, 68/388/39.

  • 7 Decembra, 2022