Sunnet

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Sunnet

Poticanje na pridržavanje sunneta

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako onaj ko se pridržava sunneta učini dobro, prima mu se, a ako učini loše, oprašta mu se.”[1]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Najbolje djelo kod Allaha je da se čini po sunnetu, pa koliko god ono bilo malo.”[2]

Nagrada onome ko uspostavi običaj (sunnet)

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko god uspostavi dobar običaj (sunnet) i po njemu se radi nakon njega, on ima svoju nagradu i nagradu svih onih koji će raditi po tom običaju, a da se njima ništa ne umanji. Ko uspostavi loš običaj i po njemu se radi nakon njega, on ima grijeh zbog njega kao i grijehe svih onih koji rade po njemu, a da se njima ništa ne umanji.”[3]

Zabrana dokidanja dobrog običaja

1. Imam Ali, mir s njim, u pismu Maliku Aštaru: “Ne prekidaj put ispravan kojim su išli naraštaji prve zajednice ove, na temelju čega je postojalo jedinstvo opće i na čemu je postignuta ispravnost podanika. Ne uvodi nipošto pravac nikakav koji šteti tim putima ranijim, jer će naknada pripasti onome koji ih je uspostavio, a grijeh tebi zato što si ih napustio.”[4]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 911.

[2] El-Kafi, 1/70/7.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 43079.

[4] Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

  • 26 Novembra, 2022