Pjesma

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pjesma

Klonite se kumira poganih i izbjegavajte govor neistiniti.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista me Allah Uzvišeni poslao kao milost svim svjetovima i da bi iskorijenio instrumente, frule i džahilijetske stvari.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Dva su oglašavanja prokleta i na Dunjaluku, i na Ahiretu: pjesma u obilju i kuknjava u nesreći.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Pjevanje spada u ono za šta je Allah obećao vatru u Svojim riječima: Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući, s Allahova puta zavodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna.”[4]

Naslijeđe pjevanja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Pjevanje je čaranje bluda.”[5]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Tri stvari čine srce tvrdim: slušanje besposlica, lov i odlasci na vladarski dvor.”[6]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Pjevanje za sobom ostavlja licemjerje.”[7]


[1] El-Hadždž, 30.

[2] Biharul-envar, 79/250/2.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 40661.

[4] El-Fekih, 4/58/5092; Lukman, 6.

[5] Biharul-envar, 79/247/26.

[6] Isto, 79/252/6.

[7] Isto, 79/241/7.

  • 7 Decembra, 2022