Neovisnost, samodovoljnost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Neovisnost, samodovoljnost

Neovisnost i obijest

Uistinu, čovjek se uzobijesti čim neovisnim se osjeti.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je šejtan: ‘Neće se spasiti bogati jedne od mojih triju stvari: ili ću mu uljepšati imetak u očima tako da ga to spriječi od obaveznih plaćanja iz njegovog imetka, ili ću mu olakšati načine trošenja tako da će ga trošiti u ono u šta ne treba, ili ću mu, pak, omiliti imetak tako da će ga stjecati na nedozvoljen način.’”[2]

2. Imam Ali, mir s njim, u vezi sa najzačudnijim dijelom u čovjeku, a to je srce: “Ukoliko stigne do imetka, neovisnost ga uzobijesti, ukoliko ga pogodi nesreća, nestrpljenje ga osramoti.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Dođe kod Poslanika bogataš čiste odjeće i sjede kraj njega. Zatim dođe siromah u prljavoj odjeći i sjede kraj bogataša. Bogataš izvuče svoje skute ispod nogu siromaha i prikupi ih uza se. Na to mu Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Jesi li se uplašio da ti ne pređe šta od njegovog siromaštva?’ Reče: ‘Ne.’ Reče Poslanik: ‘Dakle, uplašio si se da tvoje bogatstvo ne pređe na njega?’ Ovaj reče: ‘Ne.’ Reče: ‘Uplašio si se da ti ne zaprlja odjeću?’ Reče: ‘Ne.’ Reče Poslanik, s.a.v.a.: ‘Pa zašto si to uradio?’ Reče: ‘O Allahov Poslaniče, imam saputnika (šejtan) koji mi uljepšava svako ružno djelo a predstavlja mi ružnim svako dobro djelo. Evo, dajem mu pola svoga bogatstva!’ Poslanik se obrati siromahu: ‘Prihvataš li?’ On reče: ‘Ne.’ Upita ga bogataš: ‘Zašto?’ On mu reče: ‘Plašim se da će me spopasti ono što je spopalo tebe.’”[4]

Neovisnost i bogobojaznost

I siromah si bio, pa te je imućnim učinio.[5]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Lijepa li je neovisnost kao pomoć za bogobojaznost.”[6]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Tražite od Allaha na Dunjaluku bogatstvo i zdravlje, a na Ahiretu oprost i Džennet.”[7]

Značenje bogatstva

1. Imam Ali, mir s njim: “Od zadovoljstva nema vrednijeg blaga.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nema bogatstva kao što je razum.”[9]

3. Imam Zejnu­l­Abidin, mir s njim: “Pokaži da nemaš nadu u ljude jer je to zaista bogatstvo!”[10]

4. Imam Hadi, mir s njim: “Bogatstvo je da imaš malo želja i da si zadovoljan onim što ti je dostatno; siromaštvo je nezasitost nefsa i žestoko beznađe.”[11]

Najveće bogatstvo

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi biti najbogatiji čovjek, mora se više pouzdati u ono što je u Božijoj ruci nego u ono što je u rukama drugih.”[12]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Pokažite odsustvo potrebe za ljudima čak u količini splačine od pranja zuba.”[13]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje bogatstvo je bogatstvo duše.”[14]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko se obogati pomoću Boga, ljudi će zavisiti od njega.”[15]

5. Imam Ali, mir s njim: “Najveće bogatstvo je odustati od onoga što je u rukama ljudi.”[16]

6. Imam Ali, mir s njim: “Zaista, najveće bogatstvo je razum, a najveće siromaštvo je biti glup.”[17]

7. Imam Bakir, mir s njim, ili Imam Sadik, mir s njim: “Ko se zadovolji onim čime ga je opskrbio Allah, on je najbogatiji čovjek.”[18]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Kome bude dato troje, stići će do troje, a to je najveće bogatstvo: zadovoljstvo onim što mu je dato, odricanje od onoga što je u rukama ljudi i napuštanje prednosti.”[19]

Ključ bogatstva

1. Imam Ali, mir s njim: “Ključ bogatstva je uvjerenost.”[20]

2. Imam Ali, mir s njim: “Neće biti moćan dok ne bude neporočan.”[21]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko osvane, a Ahiret mu bude najveća briga, obogatio se bez imetka, postao druževan bez porodice i postao jak bez plemena.”[22]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista su bogobojazni pravi bogataši: učinilo ih je dostatnim malo od Dunjaluka i životni troškovi su im lahki.”[23]

Kome od bogatih se uvećava nagrada

Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.[24]

1. Imam Sadik, mir s njim, kada je u njegovom prisustvu jedan čovjek spomenuo bogataše i loše o njima pričao: “Šuti! Kada bogati izdržava svoje i kada pomaže svome bratu, Allah će mu dati dvostruku nagradu, zato što Allah kaže: Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.”[25]

Odgovornost bogatih za glad siromašnih

1. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je Uzvišeni Allah propisao u imetku bogatih hranu za siromašne. Ne ogladni nijedan siromah, a da se njegovim pravom nisu okoristili bogati; Allah Uzvišeni pitat će ih zbog toga.”[26]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je Allah Uzvišeni propisao bogatima da iz svojih imetaka daju onoliko koliko je dovoljno njihovim siromasima. Ako siromasi budu gladni, goli i izmučeni, to je zbog toga što bogati nisu sirotim dali ono što im pripada. Zato Bog ima pravo da s bogatima svodi račune i da ih zbog toga kazni.”[27]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nema većeg grijeha od čina kojim bogati čovjek lišava onoga koji ima potrebu.”[28]


[1] El-‘Alek, 6-7.

[2] Kenzul-‘ummal, 16677.

[3] Nehdžul-belaga, mudrost 108.

[4] El-Kafi, 2/262/11.

[5] Ed-Duha, 8.

[6] Mustedrekul-vesail, 13/15/14598.

[7] El-Kafi, 5/71/4.

[8] Nehdžul-belaga, mudrost 371.

[9] Isto, mudrost 54.

[10] Emalil-Mufid, 183/6.

[11] Ed-Durretul-bahire, 41.

[12] El-Kafi, 2/139/8.

[13] Kenzul-‘ummal, 7156.

[14] Emalis-Saduk, 394/1.

[15] Kešful-gumme, 3/137.

[16] Nehdžul-belaga, mudrost 342.

[17] Isto, mudrost 38.

[18] El-Kafi, 2/139/9.

[19] Tuhaful-‘ukul, 318.

[20] Biharul-envar, 78/9/65.

[21] Isto, 78/8/64.

[22] Emalit-Tusi, 580/1198.

[23] Tuhaful-‘ukul, 287.

[24] Sebe, 37.

[25] Tefsirul-Kummi, 2/203.

[26] Nehdžul-belaga, mudrost 328.

[27] Kenzul-‘ummal, 16840.

[28] Gurerul-hikem, 10738.

  • 7 Decembra, 2022