Pretjerivanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pretjerivanje

Izbjegavanje pretjerivanja u vjeri

Sljedbenici Knjige, ne pretjerujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo

istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova...[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne uzdižite me iznad onoga što zbilja jesam, jer zaista me je Uzvišeni Allah uzeo za roba prije nego me je izabrao za vjerovjesnika.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su skupine do kojih neće stići moje zauzimanje: okrutni i nepravedni vladar i ekstremista u vjeri koji izađe iz nje a ne pokaje se i ne prođe se toga.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, tvoj primjer u ovom ummetu je poput primjera Isaa, sina Merjemina. Jedni su ga voljeli – i u tome su otišli u krajnost, a drugi su ga mrzili – i u tome su pretjerali. Pa je spuštena objava: A kad je naveden primjer sina Merjeminog, odjednom su iz tvog naroda, zbog toga, zagalamili.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim: “Dvije osobe propast će u vezi sa mnom: jedna koja me voli, ali pretjeruje, i druga koja me lažljivo i neosnovano okrivljuje.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Bože, odričem se onih koji pretjeruju kao što ih se odrekao i Isa ibn Merjem među kršćanima. Bože, ostavi ih vječno same i nemoj pomoći nijednom od njih!”[6]

6. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se pretjerivanja u vezi s nama. Govorite da smo mi odgojeni robovi i govorite u vezi s našim vrlinama šta god želite.”[7]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Pazite da vašu mladež ne pokvare zaslijepljeni ljudi. Zaista su izopćenici najgora stvorenja Božija, umanjuju Božije veličanstvo, a ustvrđuju božanstvo robovima Božijim. Tako mi Boga, izopćenici su zaista gori od jevreja, hrišćana, obožavatelja vatre i idolopoklonika.” Zatim reče: “Vratit će nam se izopćenici, ali mi ih nećemo prihvatiti. Vratit će nam se i oni što su nemarni bili, ali njih ćemo prihvatiti.” Upitaše ga: “Zašto, o sine Poslanikov?” Reče: “Zato što je izopćenik uobičajio napuštanje namaza, posta, zekata, Hadža i nikako ne može napustiti svoj običaj da bi se vratio pokornosti Allahu. A zaista onaj nemarni, kada spozna, čini i pokorava se.”[8]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Dođe skupina kod Zapovjednika pravovjernih, Alija, mir s njim, i reče mu: ‘Selam alejkum, bože naš!’ Tražio je od njih da se pokaju, ali se oni ne pokajaše. Zatim iskopa jamu za njih i naloži vatru u njoj. Potom iskopa još jednu jamu pored nje i sastavi ih. Pošto se ne htjedoše pokajati, baci ih u jamu i raspiri vatru u drugoj dok nisu umrli.”[9]

9. Ebu Besir: “Rekoh Ebu Abdullahu, mir s njim: ‘Zaista oni govore!’ Reče: ‘Šta govore?’ Rekoh: Govore: ‘Zna broj kapi kiše, broj zvijezda i broj lišća na drveću, i težinu onoga što je u morima i površinu zemalja.’ Zatim on diže ruku prema nebu i reče: ‘Subhanallah, subhanallah, ne, tako mi Boga, to – osim Allaha – niko ne zna!’”[10]

10. Imam Rida, mir s njim: “Fanatici su nevjernici, a mufevidije[11] mušrici.”[12]

11. Imam Rida, mir s njim: “Ko u vezi sa Alijem, mir s njim, pređe preko mjere da je on rob Božiji, pa on je od onih na koje se Allah rasrdio i koji su zalutali.”[13]


[1] En-Nisa, 171.

[2] Nevadirur-Ravendi, 16.

[3] Kurbul-isnad, 64/204.

[4] Biharul-envar, 25/284/34; Ez-Zuhruf, 57.

[5] Nehdžul-belaga, mudrost 469.

[6] Biharul-envar, 25/284/32.

[7] El-Hisal, 614/10.

[8] Emalit-Tusi, 650/1349.

[9] El-Kafi, 7/259/18.

[10] Biharul-envar, 25/294/52.

[11] Mufevidije su muslimanska sekta čiji sljedbenici vjeruju da je Allah u potpu nosti prepustio čovjeku da radi šta god hoće.

[12] Biharul-envar, 25/273/19

[13] Isto, 25/274/20

  • 7 Decembra, 2022