Osjećaj časti/ Ljubomora (gajret)

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Osjećaj časti/ Ljubomora (gajret)

Pohvala osjećaja časti

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je osjećaj časti dio vjerovanja.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Imao je moj otac Ibrahim, a.s., osjećaj časti, a ja je imam više od njega. Neka Allah, dž.š., ponizi onog vjernika koji nema osjećaj časti.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., ima osjećaj časti i vjernik ima osjećaj časti. Osjećaj časti Allaha je u tome da vjernik učini ono što mu je On zabranio.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Miris Dženneta osjeća se sa udaljenosti od pet stotina godina, ali ga ne osjećaju onaj ko je neposlušan roditeljima i koji je dujjus.” Neko upita: “Poslaniče, šta je dujjus?” On odgovori: “Čovjek čija žena čini blud, a on zna za to.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost čovjeka je u mjeri snage njegovog stremljenja, hrabar je u mjeri samopoštovanja, a čedan je u mjeri svojeg osjećaja časti.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Čovjek s osjećajem časti nikada neće počiniti blud.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Zaista Allah, dž.š., prema vjerniku ima osjećaj časti, pa neka ga stekne onaj koji ga nema, u protivnom je takav izopačenog srca.”[7]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Allah ima osjećaj časti i voli svakoga ko je ima. Od Njegovog osjećaja časti je zabrana razvrata bilo javnog, bilo tajnog.”[8]

Pokuđenost ljubomore tamo gdje joj nije mjesto

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Postoji ljubomora koju Allah voli, a ima i ljubomora koju Allah ne voli. Ljubomora koju Allah voli je na mjestu gdje postoji sumnja i bojazan. A ljubomora koju Allah ne voli je ona kada ne postoje sumnja i bojazan.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim, u oporuci svome sinu Hasanu, mir s njim: “Čuvaj se ljubomore tamo gdje joj nije mjesto, jer ona zdravu ženu čini bolesnom, ali budi strog kada su žene u pitanju pa ako kod njih vidiš nedostataka, ne usteži se od kažnjavanja, i onog malog, i onog velikog.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ljubomora žene je nevjerstvo, a ljubomora muškarca je vjerovanje.”[11]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Ljubomora žena je zavist, a osnova zavisti je nevjerstvo. Zaista, žena kada je ljubomorna, rasrdi se, a kada se rasrdi, poriče, osim muslimanki.”[12]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Nema ljubomore u dozvoljenom.”[13]


[1] El-Fekih, 3/444/4541.

[2] Biharul-envar, 103/248/33.

[3] Kenzul-‘ummal, 7072.

[4] El-Fekih, 3/444/4542.

[5] Nehdžul-belaga, mudrost 47.

[6] Isto, mudrost 305.

[7] El-Mehasin, 1/204/355.

[8] El-Kafi, 5/535/1.

[9] Kenzul-‘ummal, 7067.

[10] Biharul-envar, 77/214/1.

[11] Nehdžul-belaga, mudrost 124.

[12] El-Kafi, 5/505/4.

[13] Isto, 5/537/1.

  • 7 Decembra, 2022