Iskušenje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Iskušenje

Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!”, i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.[1]

Zar ne vide oni da svake godine jedanput ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet, niti se kaju, niti se opamećuju.[2]

1459. Muammer ibn Hallad: “Čuo sam Ebu Hasana, mir s njim, da uči ajet: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!”, i da u iskušenje neće biti dovedeni?, a zatim me upitao: ‘Šta je iskušenje (fitna)?’ Rekoh: ‘Koliko znam, to je iskušenje u vjeri.’ On reče: ‘Topit će vas kao što tope zlato.’ Zatim dodade: ‘Bit ćete pročišćeni kao kada zlato biva taljeno.’”[3]

Vrste iskušenja

I znajte da su bogatstva vaša i djeca vaša iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.[4]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “U trima je stvarima iskušenje: lijepoj kosi, lijepom licu i lijepom glasu.”[5]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ja se za vas više plašim ugodnog iskušenja nego teškog. Vi ste dopali u teško iskušenje i strpili ste se; međutim, Ovaj svijet je sladak i lijep.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Tri su iskušenja: ljubav prema ženama – to je šejtanova sablja; pijenje opojnih pića – to je šejtanska klopka; ljubav prema novcu – to je strelica šejtanova. Onaj koji voli žene neće se okoristiti svojim životom, onome koji voli opojna pića zabranjen je Džennet, a čovjek koji voli novac rob je Ovoga svijeta.”[7]

4. Imam Ali, mir s njim, čovjeku čije ime bijaše Harb, a koji ga je pratio pješice pored njegovog konja na kojem je on jahao: “Vrati se! Zaista, hod poput tvoga, pored onoga koji jaše, iskušenje je za vladara, a poniženje za vjernika.”[8]

Oni od kojih iskušenje odlazi

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Blago iskrenim, oni su svjetlo Upute i svako tamno iskušenje biva otklonjeno od njih.”[9]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Uskoro će uslijediti iskušenja u kojima će čovjek osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, osim onih koje Allah znanjem oživi.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Znajte da će onima koji su bogobojazni Allah dati izlaz iz iskušenja i svjetlo u tminama.”[11]

Razno o iskušenjima

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Nakon mene obuhvatit će moje sljedbenike smutnje kao dijelovi mračne noći. U njima će čovjek osvanuti kao vjernik, a zanoćiti kao nevjernik, i zanoćit će kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik. Prodavat će neki ljudi svoju vjeru za neznatnu ovosvjetsku nadoknadu.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko raspali vatru smutnje, bit će njeno gorivo.”[13]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nasilni i nepravedni vladar bolji je od trajnog iskušenja.”[14]

4. Imam Ali, mir s njim: “Budi u vremenima smutnje poput mlade deve, koja nema ni leđa dovoljno snažna da bude jahana, ni vimena da bude mužena.”[15]


[1] El-‘Ankebut, 2.

[2] Et-Tevbe, 126. Pogledati: El-A’raf, 155.

[3] El-Kafi, 1/370/4.

[4] El-Enfal, 28.

[5] Kenzul-‘ummal, 44129.

[6] Et-Tergibu vet-terhib, 4/184/74.

[7] Biharul-envar, 73/140/12.

[8] Nehdžul-belaga, mudrost 322.

[9] Et-Tergibu vet-terhib, 1/54/5.

[10] Kenzul-‘ummal, 30883.

[11] Nehdžul-belaga, govor 183.

[12] Kenzul-‘ummal, 30893.

[13] Gurerul-hikem, 9163.

[14] Isto, 10109.

[15] Nehdžul-belaga, mudrost 1.

  • 7 Decembra, 2022